394 toegewezen woningen

201 woningen aan reguliere woningzoekenden. 
7 woningen aan vergunninghouders (vluchtelingen) 
50 woningen aan urgent woningzoekenden
19 woningen aan herhuisvestingskandidaten
117 nieuwbouwwoningen

 
Aantal woningen

Samenwerking heeft in totaal 3850 woningen in haar bezit. 2782 meergezins- en 1068 eengezinswoningen.

 
Huurderstevredenheid

USP heeft voor Samenwerking de klanttevredenheid gemeten. De waardering kwam op een 7,6.

 
Huurverhoging

De huurverhoging in 2019 was inflatievolgend wat neer kwam op 1,6%.

 
Investering

In 2019 is door Samenwerking € 3,1 miljoen geinvesteerd.

 
Leefbaarheid

In 2019 is €93 per woning uitgegeven aan leefbaarheid.

 
Medewerkers

Samenwerking heeft per 31 december 2019 25,1 fte in dienst.

 
Onderhoud

In 2019 is gemiddeld € 769 per woning uitgegeven aan planmatig onderhoud zoals schilderwerk, keukens, badkamers e.d. Voor niet planmatig onderhoud is gemiddeld per woning € 315 uitgegeven.

 
Sociale huurwoningen versus vrije sector huurwoningen

10% vrije sector woningen - huurprijs boven € 720,42
21% middenduur - huurprijs tussen € 651,06 en € 720,42
54% betaalbare woningen - huurprijs tussen € 424,44 en € 651,06
15% goedkope woningen - huurprijs tot € 424,42

 

Hoogtepunten Jaarverslag

In deze slider ziet u de hoogtepunten uit ons meest recente jaarverslag. Dit is een verkorte weergave in cijfers van alles wat wij het afgelopen jaar gedaan en bereikt hebben.

Wilt u meer en uitgebreidere informatie dan kunt u hier ons jaarverslag downloaden.