Eenmalige huurverlaging voor 2021

In 2021 hebben huurders van corporaties met een hoge huur en laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden;  

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?
Dat hangt af van uw situatie. Dit bekijken we voor iedereen die een zelfstandige sociale huurwoning huurt van Samenwerking. Wij kijken naar twee zaken:

  1. uw kale huur
  2. de grootte van uw huishouden en uw inkomen.


Stap 1: uw kale huur

Wij kijken eerst naar uw kale huur. Die moet voor maximaal 2 personen hoger zijn dan €633,25 en als u met meer dan 3 personen woont hoger dan €678,66. Deze huurgrenzen noemen wij de aftoppingsgrenzen.

Woonsituatie

Kale huur voor mogelijk recht op huurverlaging

U woont met maximaal 2 personen

€ 633,26  of hoger

U woont met 3 of meer personen

€ 678,67 of hoger

 

Stap 2: de grootte van uw huishouden en uw inkomen
Als wij dit hebben bekeken, dan kijken we naar de hoogte van uw inkomen. Is uw inkomen te laag voor de kale huurprijs? Dan stellen wij een huurverlaging voor. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, is afhankelijk van de grootte van uw huishouden.

In deze tabel ziet u wanneer u in aanmerking komt voor huurverlaging: 

Uw huishouden

Inkomensgrens, uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan

Huurverlaging naar

Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt

€ 23.725

€ 633,25

Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt

€ 23.650

€ 633,25

Huishouden van 2 personen, die allebei geen AOW krijgen

€ 32.200

€ 633,25

Huishouden van 2 personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt

€ 32.075

€ 633,25

Huishouden van 3 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen

€ 32.200

€ 678,66

Huishouden van 3 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt

€ 32.075

€ 678,66


Voldoet u aan de voorwaarden, dan versturen wij u een voorstel tot huurverlaging tot de voor u geldende aftoppingsgrens.  

Voorstel huurverlaging ontvangt u uiterlijk 31 maart 2021
U ontvangt deze thuis. Ontvangt u onze brieven normaal per mail? Deze brief komt niet per mail, maar alleen per post. 

Weten jullie nu mijn inkomen
Wij hebben uw inkomensgegevens opgevraagd bij de Belastingdienst. Het gaat dan om uw inkomen in 2019. De Belastingdienst geeft niet door hoe hoog uw inkomen was. Alleen of het een “laag inkomen” of “geen laag inkomen” is. Of dat het inkomen niet bekend is bij de Belastingdienst.

Niemand bij Samenwerking weet dus de hoogte van uw inkomen. 

Wanneer gaat de huurverlaging in?
Per 1 mei 2021 gaat de huurverlaging in.

Wat moet ik doen om de huur te blijven betalen?   

  • Heeft u een automatisch incasso? Dan wordt het bedrag van de nieuwe huur per 1 mei 2021 automatisch afgeschreven.
  • Maakt u de huur maandelijks aan ons over? Wijzig dan zelf het bedrag bij uw bank.  


Ik ontvang huurtoeslag, wat moet ik doen?
Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. Maak een proefberekening op; https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst/Toeslagen. De woningcorporatie geeft uw huurverlaging ook door aan de belastingdienst.

Ik maak me zorgen over de betaling van de huur
Neem dan contact met ons op. We nemen met u de mogelijkheden door. Iedere situatie is anders. Samen zoeken we naar een oplossing. 

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverlaging?  
Als u het niet eens bent met de huurverlaging, dan kunt u bezwaar maken. Doet u dat uiterlijk zes weken na 1 mei 2021, dus uiterlijk 15 juni 2021 via de huurcommissie. 

Hoe kan ik bezwaar maken?
U gebruikt het formulier van de huurcommissie. Als u het formulier gebruikt, dan kunt u geen informatie vergeten. Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl

Geplaatst in: Mijn Thuis

Terug naar overzicht