Huurverhoging per 1 juli 2017

Samenwerking past ook in 2017 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Wij zijn van mening dat de betaalbaarheid van de woningen voor veel huurders in het gedrang komt, dit vinden we maatschappelijk niet verantwoord. 

In principe hanteren wij voor de komende jaren (tot 2021) een inflatievolgend huurbeleid. Voorwaarde is dat de financiële bedrijfsvoering daardoor niet in het gedrang komt. Dit wordt jaarlijks met het opstellen van de begroting vastgesteld. 

Voor 2017 is gekozen voor de volgende huurverhogingspercentages.
 

Type

Percentage huurverhoging    

Opmerkingen

 

Sociale woningen algemeen
Sociale woningen met huidige huurprijs boven de € 710,68
Vrije sectorwoningen
Parkeerplaatsen en garages 
Scootmobielplekken
Oost 64 +17

Bedrijfsruimtes


West 30 in beheer

 

0,3%
0,3%

2,5%
3%
0%
0%

0,3%


1,3%Aftoppen op € 710,68
Niet aftoppen

-
-
-
sloopcomplex

Volgens huurovereenkomst

Volgens beheerovereenkomst 

 

Voor het complex Oost 64+17 dat op de nominatie staat om gesloopt te worden wordt een huurverhoging van 0% gehanteerd.

Geplaatst in: Mijn Thuis

Terug naar overzicht