Bewonersavond Van Kinsbergenplaats succesvol

Op donderdag 19 april jl. heeft een leefbaarheidsinitiatief van de Van Kinsbergenplaats (en directe omgeving  binnen de Oostwijk) plaatsgevonden in de vorm van een bewonersavond. De bijeenkomst werd gehouden in de Stadsgehoorzaal.

Naast de bewoners bestonden de deelnemende partijen uit: VIB, Minters, Politie, Woningstichting Samenwerking, de gemeente, en Vlaardingen IN Beweging (VIB). De avond werd geleid door een externe onafhankelijke partij die gespecialiseerd is in bewonersparticipatie en buurtbinding. Dit doen zij door bewoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van hun leefomgeving en hen hierbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid te geven.
Succesvolle openbare ruimtes hebben een positieve invloed op de gezondheid, sociale binding tussen bewoners en culturele ontwikkeling van een wijk.

De bijeenkomst is geslaagd en erg positief verlopen. Er waren ongeveer 30 bewoners afkomstig uit de Van Kinsbergenplaats, Spoorsingel, 2e van Leyden Gaelstraat en Aert van Nesstraat. Ook de aanwezige kinderen hebben actief meegedaan en meegedacht. De Vrouwengroep Babberspolder heeft voor deze avond de catering verzorgd. Onder het genot van een hapje en een drankje ontstonden er prettige gesprekken tussen bewoners onderling en met de aanwezige professionals.

Het doel van deze bijeenkomst was om samen met bewoners tot een actieplan te komen voor verbeteringen aan de Van Kinsbergenplaats. Dit door het ‘ophalen’ van wensen en ideeën bij bewoners aan de hand van vier kernkwaliteiten die leiden tot een goede en gezellige openbare ruimte.
Daarnaast werd de bijeenkomst ook benut om het ondersteuningsaanbod van de aanwezige organisaties toe te lichten. Zij hebben als gezamenlijk doel de dialoog tussen bewoners op gang te brengen en de verstandhouding tussen de bewoners verbeteren.

Na de inloop en het diner volgde een korte plenaire bijeenkomst. Hierna werden de bewoners ingedeeld in groepjes. Onder begeleiding van een professional kreeg elke groep de opdracht mee om gezamenlijk wensen en ideeën te formuleren die bijdragen aan het woongenot aan de Van Kinsbergenplaats. De resultaten zijn vervolgens nader uitgewerkt en er is gekeken naar welke bijdrage bewoners zelf kunnen leveren om de ideeën te realiseren en te beheren.

Tenslotte heeft elke groep hun ideeën en wensen gepresenteerd. Hierbij ontstonden direct concrete acties die door bewoners opgepakt kunnen worden op het gebied van de omgang met elkaar, buurtactiviteiten en fysieke ingrepen in de buitenruimte.
Deze zullen na de bijeenkomst nader worden ingevuld en uitgewerkt in overleg met de bewoners.

Geplaatst in: Mijn Stad

Terug naar overzicht