Betere hulp voor ouderen én gehandicapten bij zelfstandig wonen

De woningcorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking gaan zich samen met ROGplus extra inspannen om te zorgen dat ouderen en gehandicapten langer en comfortabeler thuis kunnen wonen. Hierbij staan aanpassingen van woningen en voldoende opstelplaatsen scootmobielen hoog op de agenda.

Van links naar rechts:
Dhr. A. (Anton)  Genabeek, directeur bestuurder, ROG plus.
Mw.  M.W. H. Kolsteeg, directeur bestuurder, Waterweg Wonen
Dhr. M. (Marc) van de Velde, directeur bestuurder Woningstichting Samenwerking
Mw. J. (Jacky) Silos, wethouder gemeente Vlaardingen > de overeenkomst is niet getekend door de wethouder.

 

 

De corporaties hebben samenwerking gezocht met de gemeente Vlaardingen en met ROGplus, de uitvoeringsorganisatie voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Bestuurders van de drie partijen hebben op maandag 8 juli jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, getiteld ‘Met oog op de toekomst’. De samenwerking moet leiden tot praktische, duurzame, effectieve en kostenefficiënte aanpassingen in en rond woningen, die beter aansluiten op de behoefte van inwoners.


Onvoldoende opstelplaatsen scootmobielen

Een valpartij kan op hogere leeftijd grote gevolgen hebben. Ouderen kunnen er een beperking aan over houden. Weinig mensen houden hier van tevoren rekening mee. Hun woning past dan ineens niet meer bij de veranderde situatie. Door de toenemende vergrijzing is de kans groot dat de vraag naar woningaanpassingen en mobiliteitshulpmiddelen toeneemt. Voorbeelden zijn rolstoel toegankelijke woningen, maar vooral ook scootmobiel-opstelplaatsen. Het aantal gebruikers van scootmobielen is sterk toegenomen, maar bij veel woningen ontbreekt stallingsruimte of is het maken van opstelplaatsen bouwkundig niet mogelijk. Een oplossing is bijvoorbeeld het aanpassen van de woning of berging, het ruilen van bergingen of het opzetten van een ‘scootmobielpool’.

“Onze organisaties willen samenwerken om de beste oplossing te vinden voor de bewoners. Door de uitvoering van maatregelen met elkaar af te stemmen, zijn we slagvaardiger en beter in staat om maatwerk te leveren”, zegt Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen en medeondertekenaar van het convenant. “Samenwerken in de praktische uitvoering is een belangrijke stap, maar daarnaast willen wij met onze partners het thema maatschappelijke ondersteuning breder gaan oppakken binnen Vlaardingen”, aldus Marieke Kolsteeg.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo, ofwel de ondersteuning van de zorg voor inwoners die dat nodig hebben. Namens de gemeente kan ROGplus bijvoorbeeld voor ouderen en gehandicapten begeleiding regelen of een mantelzorger ontlasten. Wethouder Jacky Silos was ook aanwezig bij de ondertekening. Jacky Silos: “Ik omarm het initiatief van meer samenwerking voor geschiktere woningen. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en we stimuleren vanuit de overheid dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen. De meeste ouderen zorgen er zelf voor dat zij fit blijven en actief meedoen in de samenleving. En denken al tijdig na over levensloopbestendig wonen. Maar hun leefomgeving en hun woning moeten daar wel geschikt voor zijn. Deze samenwerking draagt daar aan bij.”

Geplaatst in: Mijn Thuis

Terug naar overzicht