Hernieuwde prestatieafspraken gemeente Vlaardingen, woningcorporaties en huurdersraden

Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking, beide Huurdersraden en de gemeente Vlaardingen ondertekenden op 13 december 2019 hernieuwde prestatieafspraken voor de periode 2020-2024. Jaarlijks worden deze afspraken geëvalueerd en waar nodig aangepast. Dit jaar was er weer sprake van een zogenaamde ‘light-aanpassing’. Dit houdt in dat alleen noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd zijn.

Namens de betrokken partijen hebben Ivana Somers (wethouder bouwen & wonen), Marieke Kolsteeg (directeur-bestuurder Waterweg Wonen), Mark van de Velde (directeur-bestuurder Woningstichting Samenwerking), Hans Riemens (huurdersraad Waterweg wonen) en Ed Korpel (huurdersraad Samenwerking) de prestatieafspraken ondertekend.

 

De gemeente maakt periodiek afspraken met de corporaties en huurdersraden over de prestaties die ze  leveren. De afspraken zijn gebaseerd op het Actieplan Wonen. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties  bouwen voor welke doelgroepen en de betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Maar ook afspraken over welke rol de gemeente hierbij heeft en wat zij doet.

De gemeente, beide corporaties en de huurdersraden hebben in de afspraken vastgelegd dat zij, in lijn met het Regioakkoord Wonen, een sociale huurwoningvoorraad van ten minste 13.350 woningen verzorgen in 2030 (we krimpen hiermee 650 sociale huurwoningen minder). Ook zijn er afspraken gemaakt over de betaalbaarheid en de energieprestatie (gemiddeld label A in 2030).

Daarnaast is een aantal belangrijke procesafspraken gemaakt over de lokale uitwerking van het Regioakkoord. Dit loopt  namelijk paralellel met het opstellen van een nieuwe woonvisie in 2020. Hierop aansluitend worden in 2020 de prestatieafspraken weer volledig geactualiseerd.

Geplaatst in: Mijn Stad

Terug naar overzicht