Samen werken aan wonen in Vlaardingen

Er is een krapte op de woningmarkt, ook in Vlaardingen. Dat betekent dat huurders minder snel een woning vinden. Dat geldt voor zowel lage als middeninkomens. En dat moet anders, vinden wij. Want voor iedereen hoort er een passende woning te zijn. Wonen is immers een grondrecht. Dat bereik je alleen met een evenwichtige woningvoorraad. Maar dit kunnen we niet alleen. We zoeken dan ook de samenwerking op met andere partijen in de stad. We heten niet voor niets Samenwerking. 

Samenwerkingsafspraken 
Op 7 maart tekenden we de samenwerkingsafspraken met de gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en de huurdersraden. Samen zorgen we voor genoeg woningen, een goede balans in wijken en een betere kwaliteit van woningen en de openbare ruimten.  

Deze afspraken bieden perspectief voor het werken aan betaalbaar wonen in een fijne woonomgeving. En in het bijzonder in het gezamenlijk optrekken ervan.  

Ondertekening samenwerkingsafspraken

Geplaatst in: Mijn Stad

Terug naar overzicht