Mijn Thuis

Actualiteitenoverzicht

Binnenkort ontvangt u van ons een enquête via de mail. Vult u deze in? Het kost maar een paar minuten.  Waarom houden jullie deze en...

Lees meer

Geplaatst in: Mijn Thuis

In één week tijd hebben wij drie meldingen ontvangen van huurders die de dupe zijn geworden van de zogenaamde babbeltruc. Zorg dat dit u niet over...

Lees meer

Geplaatst in: Mijn Thuis

In 2021 hebben huurders van corporaties met een hoge huur en laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Wij kunnen ons voorstellen dat u vrage...

Lees meer

Geplaatst in: Mijn Thuis

Voor het aanbieden van uw huisvuil maakt u gebruik van de ondergrondse containers bij u in de buurt. Per 1 februari 2021 geldt hiervoor een passjessys...

Lees meer

Geplaatst in: Mijn Thuis

U heeft een afrekening servicekosten van ons ontvangen. Heeft u vragen?  Kijk dan of het antwoord hier staat. U kunt ons bellen maar e...

Lees meer

Geplaatst in: Mijn Thuis

De schoonmaak in onze complexen wordt uitgevoerd door Fris & Rein. Ook zij hebben de afgelopen weken scherpere maatregelen getroffen in de dagelij...

Lees meer

Geplaatst in: Mijn Thuis

Meer dan 180 woningcorporaties dienen vandaag bezwaar in tegen de verhuurderheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties...

Lees meer

Geplaatst in: Mijn Thuis

De woningcorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking gaan zich samen met ROGplus extra inspannen om te zorgen dat ouderen en gehandicapten langer en co...

Lees meer

Geplaatst in: Mijn Thuis
Eenmalige huurverlaging voor 2021

In 2021 hebben huurders van corporaties met een hoge huur en laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Wij kunnen ons voorstellen dat u vrage...

Lees meer

Geplaatst in: Mijn Thuis