Samenwerking zoekt nieuw lid Raad van Commissarissen

Woningstichting Samenwerking is op zoek naar een nieuwe geschikte kandidaat voor de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen houdt primair toezicht, daarnaast zijn aan dit orgaan advies en/of goedkeuringsbevoegdheden toegekend. Dit betekent dat de Raad van Commissarissen met name een interne controlefunctie heeft, die de procedurele zuiverheid van de besluitvorming van het bestuur moet beoordelen. Leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid van eenmaal verlenging.

In de bijgevoegde profielschets staan de criteria voor deelname omschreven. Voor de invulling van deze vacature heeft Woningstichting Samenwerking aan het Nationaal Register gevraagd deze procedure te begeleiden. De selectiegesprekken worden gepland vanaf september.

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit om uiterlijk maandag 24 juli uw belangstelling via de website van het Nationaal Register kenbaar te maken. Via deze link kunt u online solliciteren en krijgt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.

Terug naar overzicht