Disclaimer

Dit is de disclaimer van de website van Samenwerking Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen.
Wij hebben de uiterste zorg besteed aan de juistheid van de gegevens op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van door Samenwerking verstrekte gegevens. Op deze website vindt u links naar derden. Samenwerking is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van deze website.

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samenwerking openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.