Huurverlaging

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen. Hieronder leest u er meer over. En u leest wanneer u het bericht van ons krijgt waarin staat of uw huur omhoog of omlaaggaat. 

Veel gestelde vragen over huurverlaging

Wie krijgt huurverlaging?  
U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:  

 • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.  
 • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan €575,03 per maand.  
 • U woont alleen en uw inkomen is lager dan €23.250 per jaar (of €24.600 als u AOW krijgt).  
 • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan €30.270 per jaar (of €32.730 als u AOW krijgt).  

 Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?  
Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.  

 Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag? 
Als uw huur omlaaggaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaaggaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.  

Welke brieven ontvang ik?  
U krijgt vier brieven van ons:  

 1. Rond 19 april:  aankondigingsbrief over de huurverlaging  
 2. Rond 28 april; de brief over de huurverhoging. Deze verhoging is 0%.  
 3. Voor 1 juni:  een persoonlijke brief over de huurverlaging.   
 4. Voor 1 juli:  de afrekening stook- of servicekosten.   

 Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?  
U hoeft niets te doen.  

Mijn inkomen is gedaald na 2021.  Wat moet ik doen?  
Het kan alleen als uw inkomen al meer dan zes maanden is gedaald. U schrijft ons een brief die u zelf ondertekent.  In de brief staan de volgende zaken:   

            1. De samenstelling van uw huishouden;  

            2. Het inkomen van uw huishouden. Deze moet minimaal de volgende elementen bevatten:  

 • De geschatte omvang van het actuele gezamenlijk bruto-inkomen van alle bewoners, met uitzondering van inwonende kinderen onder 27 jaar; gebaseerd op:  
 • inkomen uit arbeid en/of uitkering  
 • vakantiegeld (ja/nee, hoogte)  
 • eventuele 13e maand  
 • eventuele inkomen uit onderneming of freelance-activiteiten 

  3. B
  ij te voegen bewijsstukken: 
 • Bij loon of uitkeringper persoon: 
  - 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden. 
  -
  1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.  
 • Bij inkomen uit ondernemingper persoon:  
  - een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden.  
 • Bij inkomen uit overige werkzaamheden (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming)per persoon:  - een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van  die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten.  

Wat doen jullie dan?
Wij  controleren het door de huurder geschatte gezamenlijke bruto-inkomen van alle bewoners (met uitzondering van inwonende kinderen onder 27 jaar) van de aan het verzoek voorafgaande 6 maanden op basis van overgelegde gegevens 
 

Wanneer nemen jullie een besluit?  
Binnen drie weken ontvangt u antwoord of u in aanmerking komt voor de huurverlaging. We laten u dan ook weten per wanneer de huurverlaging ingaat.  
 
Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.