Mijn stad

Lees hier mee over wat er allemaal in uw stad gebeurt. Welke werkzaamheden vinden er plaats, watvoor activiteiten worden er georganiseerd en wat maakt elke wijk zo bijzonder.  

 • Bewonersvertegenwoordiging

  Binnen Woningstichting Samenwerking zijn op verschillende niveaus mensen actief die de belangen van u als huurder behartigen. Dit gebeurt binnen de wooncomplexen, op beleidsterreinen en als toezicht op het bedrijfsmatig functioneren van de corporatie. 
 • Leefbaarheid

  Goed wonen is afhankelijk van een goede woning, goede dienstverlening en een goede woonomgeving. De woonomgeving hoort schoon, heel en veilig te zijn. Uw buurt is waar u woont. Maar dat niet alleen. U wandelt en fietst er, u praat met mensen op straat, uw kinderen spelen er en u doet er misschien uw boodschappen.
 • Duurzaamheid

  Woningstichting Samenwerking hecht veel waarde aan duurzaamheid. Hier houden wij dagelijks rekening mee bij onze inkoop van materialen en producten, maar ook bij het aangaan van nieuwe relaties met andere partners.
 • Projecten

  Woningstichting Samenwerking is altijd in beweging. In de afgelopen jaren zijn er een aantal nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Buiten het bouwen van nieuwe woningen vindt ook het hele jaar door planmatig onderhoud plaats aan ons bestaande bezit.
 • Bewonersnieuws

  Welkom op de pagina 'Bewonersnieuws'! Gedurende het jaar delen we graag van alles met u betreffende bijzondere huurdersinitiatieven, wijkgebonden informatie, en natuurlijk de traditionele eindejaar nieuwtjes. Wij wensen u veel leesplezier!