Fijne feestdagen!


Beste huurders en andere belangstellenden,

Ik heb al vaker iets aan u geschreven rond Kerst , maar in al die jaren heb ik dat nog nooit onder deze witte omstandigheden geschreven. Ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik vind de decembermaand pas echt aangenaam als het licht vriest, de zon schijnt en er een laagje sneeuw ligt. Ik ben echter bang dat de klimaatverandering er toe leidt dat dit niet vaak meer zal voor komen.

Dat brengt mij op één van de belangrijkste opgave voor de komende jaren: het terug dringen van het energiegebruik en het opwekken van alternatieve energie. Ik weet niet in hoeverre u begaan bent met het lot van onze planeet, maar de toekomst van uw en onze kinderen en kleinkinderen gaat u toch aan ‘t hart.

Het gaat de verkeerde kant op, maar we kunnen er nog wel wat aan doen. Maar dan wel met z’n allen. Onze corporatie zal de komende jaren meer gaan investeren in isolatie van onze woningen, het plaatsen van zonnepanelen en nog veel meer. Wij verwachten ook iets van u; op z’n minst dat u bewust en zuinig omgaat met energie. Misschien kunt u zelfs, als u dat er voor over hebt, ook nog iets financieel bijdragen aan collectieve zonnepanelen, die de coöperatieve vereniging Vlaardings Energie collectief (VEC) gaat aanbieden. Deze niet winst beogende instelling geeft u daarvoor nog een leuk rendement terug. Als u interesse heeft, verwijs ik u graag naar de website van VEC.

Onze ambities om te bouwen zijn nog steeds groot. Afgelopen zomer hebben wij 80 seniorenwoningen aan de Holysingel/ Willem de Zwijgerlaan opgeleverd. Deze moderne nieuwbouw is speciaal gemaakt voor senioren, die een medische indicatie hebben. En in november hebben wij de eerste palen geslagen voor nieuwbouwwoningen in het centrum van onze stad. Het complex van circa 105 appartementen en 25 eengezinswoningen, het Mariskwartier, zal het centrum behoorlijk opknappen. Oplevering eind 2018 of begin 2019. U ziet, wij zitten niet stil en zorgen er voor dat onze huurders comfortabel kunnen wonen.

Rest mij u heel fijne en gezellige Kerstdagen toe te wensen.

 

Met vriendelijke groet,

Ton van der Steen
Directeur-bestuurder