Huurdersraad

Het is de Stichting Huurdersraad een genoegen u hierbij verslag te doen van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Over de samenstelling van de Raad kunnen we constateren dat dankzij de verschillende bijeenkomsten een verbetering is gekomen. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen, op eigen verzoek, van Janny van Oossanen. Janny is de laatste jaren als secretaris actief geweest binnen de Huurdersraad . Wij willen Janny dan ook bedanken voor haar tomeloze inzet en gedrevenheid om het belang van u als huurder te beschermen.

De volgende leden maken momenteel deel uit van de Stichting Huurdersraad, te weten:

 • Ed Korpel – voorzitter
 • Kors Voorbach – secretaris
 • Robert Moerman – penningmeester (tot 1-1-2021)
 • Sylvia Glimmerveen – lid (tot 1-1-2021)
 • Jan Holtslag – lid
 • Bart Richters – lid


Activiteiten
Het afgelopen jaar heeft de Stichting Huurdersraad diverse malen plenair overleg gevoerd met Woningstichting Samenwerking en de Gemeente Vlaardingen. Gedurende het jaar kwam de Stichting diverse keren bijeen ter voorbereiding op deze overleggen. Daarnaast was er contact met de Raad van Commissarissen van Samenwerking.


Actuele zaken
De onderwerpen die in de loop van het jaar aan de orde zijn geweest volgen hieronder in willekeurige volgorde:

 • Beleidsplan
 • Servicekostenbeleid
 • Sociaal Convenant
 • Communicatie
 • Huurverhoging
 • Meerjarenplanning en begroting
 • Energiebeleid
 • Huurbeleid
 • Sloop en nieuwbouwprojecten
 • Woonomgeving/Leefbaarheid
 • Prestatieafspraken Gemeente
 • Renovatie
 • Duurzaamheid


Meedoen?
Zoals u kunt zien zijn wij slechts met z’n zessen, eigenlijk een veel te kleine samenstelling  om de grote diversiteit aan onderwerpen, die ons allen als zijnde huurders van WSV aangaan, volledig te kunnen uitdiepen en daar aan gekoppeld een gekwalificeerd advies te geven of om bepaalde activiteiten te ontplooien.

De Huurdersraad wil graag met u, als huurder, in contact komen. Interesse? Meldt u dan aan via: St.Huurdersraadsamenwerking@samenwerking.nl

De Huurdersraad bestaat uit huurders die zich vrijwillig inzetten. Uiteraard is die inzet lonend, want u kunt echt iets betekenen als vrijwilliger.

Wilt u ook met ons in gesprek, nou dat kan! Er zijn diverse mogelijkheden: af en toe, structureel, alleen op thema, adviserend of wat dan ook. Wij vinden uw mening/stem ECHT belangrijk.
Daarom vragen wij u om u via bovenstaand e-mail adres aan te melden, zodat wij met u contact op kunnen nemen om samen te bespreken waar uw voorkeur naar uit gaat en over welk onderwerp u mee wilt praten.

Rest mij nog u namens alle leden van de Stichting Huurdersraad een goed en gezond woongenot te wensen voor 2018.

Met vriendelijke groet,

Robert Moerman
Voorzitter