Nieuws van de Huurdersraad

Graag stellen wij ons aan u voor:

Stichting Huurdersraad Samenwerking Vlaardingen

Wij zijn een onafhankelijke stichting en vertegenwoordigen en behartigen de belangen van de huurders van Woningstichting Samenwerking. Wij zijn geen bewonerscommissie van een wooncomplex, maar wij zijn er voor alle huurders van Woningstichting Samenwerking.

Wij zien er op toe dat de kwaliteit van de dienstverlening vanuit Woningstichting Samenwerking op peil blijft en waar nodig verbetert in het belang van alle huurders. Hiertoe overleggen wij regelmatig met Woningstichting Samenwerking. Daarnaast overleggen wij, gezamenlijk met Waterweg Wonen, met de Gemeente in het kader van het Actieplan Wonen en de jaarlijkse prestatieafspraken tussen de coöperaties en de Gemeente.

De Stichting heeft de navolgende bevoegdheden:

 • Informatierecht op alle voorkomende onderwerpen
 • Adviesrecht voor in de Woningwet omschreven onderwerpen zoals het huurprijsbeleid
 • Instemmingsrecht voor bepaalde procedures zoals beleid servicekosten
   

Het bestuur vergadert hiertoe één maal per maand en overlegt daarnaast twee keer per jaar met de Raad van Commissarissen.

De volgende leden maken momenteel deel uit van de Stichting Huurdersraad, te weten:

 • Bart Richters – voorzitter (per 1-1-2021) 
 • Miranda Holster – lid
 • Kors Voorbach – secretaris
 • Robert Moerman – penningmeester (tot 1-1-2021)
 • Sylvia Glimmerveen – lid (tot 1-1-2021)
 • Jan Holtslag – lid

Zoals u kunt zien zijn wij slechts met z’n zessen, eigenlijk een veel te kleine samenstelling om de grote diversiteit aan onderwerpen, die ons allen als zijnde huurders van WSV aangaan, volledig te kunnen uitdiepen en daaraan gekoppeld een gekwalificeerd advies te geven of om bepaalde activiteiten te ontplooien.

De heer E. Korpel is per 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter van de Huurdersraad. De Huurdersraad wil graag met u, als huurder, in contact komen.

Wilt u zich ook inzetten voor het belang van alle huurders van Samenwerking, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: St.Huurdersraadsamenwerking@samenwerking.nl

Downloads

TitelGewijzigdGrootte
Jaarverslag Huurdersraad 201719-12-2017369,12 Kb
Sociaal Convenant 4-1-20181,98 Mb
Wijziging bedragen Sociaal Convenant 30-4-2019187,48 Kb
Jaarverslag Huurdersraad 202011-1-2021129,70 Kb