Nieuws van de Huurdersraad

Als gevolg van de Overlegwet en om hierop een beroep te kunnen doen werd de bestaande Huurdersraad op 9 februari 2004 officieel opgericht onder de naam Stichting Huurdersraad Samenwerking Vlaardingen. Het bestuur bestaat uit huurders van Samenwerking en zij overleggen over zaken die in het algemeen niet een bepaald complex aangaan maar meer complexoverschrijdend zijn. 
Het is een raad van vrijwilligers samengesteld uit huurders. 

Het bestuur van de Huurdersraad bestaat uit: 
De heer R.Moerman, voorzitter en penningmeester
Mevrouw S. Glimmerveen, lid 
De heer W.van Beek, secretaris
De heer W.van Klink, lid 
De heer E.Korpel, lid
De heer K.Voorbach, lid

Adresgegevens: 
Secretariaat Stichting Huurdersraad Samenwerking Vlaardingen 
Email: st.huurdersraadsamenwerking@gmail.com 

Downloads

TitelDatumFormaat
Jaarverslag Huurdersraad 201719-12-2017369,12 Kb
Sociaal Convenant 4-1-20181,98 Mb
Wijziging bedragen Sociaal Convenant 12-4-2018102,30 Kb