Wij zijn de Huurdersraad

Samenwerking heeft een eigen Huurdersraad. De Huurdersraad is een zelfstandig rechtspersoon en zet zich in voor de belangen van:

  1. Huurdersraad en/of bewonerscommissies van Samenwerking.  
  2. Alle huurders van Samenwerking.    

De Huurdersraad heeft als vertegenwoordiger van de huurders regelmatig overleg met Samenwerking en beslist in sommige gevallen ook mee over beleidszaken. U kunt hier het jaarverslag van de Huurdersraad over 2020 lezen.


Overleggen
De Huurdersraad heeft een aantal keer per jaar overleg met de directeur-bestuurder van Samenwerking. Ieder jaar wordt een nieuw vergaderroosster gemaakt waarin de overleggen en bijhorende onderwerpen staan.
Daarnaast heeft de Huurdersraad een keer per jaar een gesprek met de Raad van Commissarissen van Samenwerking

Ook voert de Huurdersraad gesprekken met de Huurdersraad van Waterweg Wonen en de gemeente over het lopende Actieplan Wonen en de prestatieafspraken.


Meebeslissen
de samenwerkings- of participatieovereenkomst bevat de visie van Samenwerking op de invulling van het overleg tussen de Huurdersraad en bewonerscommissies op het beleid en beheer. Afspraken en/of accenten in deze schriftelijke overeenkomst zijn onderhandelbaar. De “wet op het overleg huurders verhuurder” vormt de ondergrens.

De Huurdersraad moet voldoen aan de volgende punten:

  1. De leden van de Huurdersraad kiezen samen wie van hen het bestuur vormt.
  2. De Huurdersraad houdt de huurders op de hoogte van de activiteiten en betrekt ze bij het nemen van besluiten.
  3. De Huurdersraad organiseert minimaal een keer per jaar een vergadering voor alle huurders. De Huurdersraad legt dan verantwoording af van de activiteiten van het afgelopen jaar bespreekt de plannen voor het komende jaar en stelt ze vast.
  4. Iedereen die huurder is van Samenwerking kan zich aansluiten bij de Huurdersraad. 


De huidige Huurdersraad bestaat uit de volgende leden:

Bart Richters                   Voorzitter

Jan Holtslag                    Vice voorzitter/ Penningmeester

Kors Voorbach                Secretaris

Miranda Holster              Bestuurslid

Cor van der Hoek            Bestuurslid

Jan Kanters                     Bestuurslid

Jessica Veldhuis              Bestuurslid


Vragen?
Wilt u meer weten over de Huurdersraad of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail naar st.huurdersraadsamenwerking@samenwerking.nl 

Downloads

TitelGewijzigdGrootte
Sociaal Convenant 4-1-20181,98 Mb
Wijziging bedragen Sociaal Convenant 30-4-2019187,48 Kb
Jaarverslag Huurdersraad 202024-2-202187,44 Kb