Leefbaarheid

De sfeer in uw buurt wordt gemaakt door de bewoners, de wijze waarop u met elkaar omgaat.

Overlast 
Goede buren zijn goud waard! Maar niet iedereen heeft goede buren. Het kan zijn dat u flinke overlast heeft van uw buren. Vaak is er wel wat aan te doen. Kijkt u voor informatie en tips op onze overlastpagina.

Uw tuin 
Een tuin is het visitekaartje van de woning en de buurt. Goed onderhouden tuinen in een buurt geven deze een prettige uitstraling. Het zegt iets over de leefbaarheid in een buurt. De bewoners zorgen voor de woonomgeving, ze voelen zich er verantwoordelijk voor.
De een houdt van tuinieren, de ander juist niet. De een zal sierplanten en struiken in de tuin zetten en iedere week het gras maaien. De ander legt het liefst overal tegels of grind om zo min mogelijk werk van z’n tuin te hebben. Samenwerking vindt het belangrijk dat tuinen onderhouden zijn.
Een slecht onderhouden tuin doet meteen afbreuk aan de woning en ook de buurt. In het huurcontract staat opgenomen dat u verantwoordelijk bent voor tuinonderhoud. Bewoners die hun tuin slecht onderhouden, spreken we hier op aan. Wij attenderen hen er op dat de tuin onderhoud nodig heeft. Bewoners krijgen de kans om hun tuinonderhoud op orde te brengen. Lukt dat niet, dan gaan we met bewoners in gesprek. Wanneer bewoners afspraken over tuinonderhoud niet nakomen, krijgen ze een tuinbrief. Meer hierover leest u op onze pagina Tuin.

Opzoomeren 
Op eigen kracht zorgen dat je straat of je buurtje leefbaar wordt. Dat is kort en bondig Opzoomeren. Een mooi begrip dat afkomstig is van de Opzoomerstraat in Delfshaven. Daar gingen bewoners zelf aan de slag en vele straten in de regio volgden. Wilt u samen met uw buren uw straat opknappen, bloembakken beplanten en onderhouden, een kerstboom plaatsen? Neem contact op met onze afdeling Woondiensten.

Initiatieven van bewoners 
Samenwerking ondersteunt initiatieven van bewoners voor verbetering van de openbare ruimtes. Samenwerking doet niets aan sponsoring. Wij zijn namelijk gebonden aan de regels hierover in de Woningwet. Deze wet staat sponsoring door woningcorporaties niet toe.

Het is wel beperkt toegestaan om initiatieven van huurders financieel te ondersteunen. Woningcorporaties mogen investeren in de woonomgeving, onder voorwaarde dat deze woonomgeving zich bevindt in directe nabijheid van de woningen die ze bezitten en de investeringen ten goede komen aan de huurders daarvan. Zo mogen ze het eigen groen rondom hun complexen onderhouden. Ook mogen ze initiatieven van bewoners ondersteunen, gerelateerd aan hun bezit. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de openbare ruimte ligt bij de gemeente. Bijdragen aan een schone en veilige woonomgeving, in en om het eigen bezit, behoort eveneens tot toegestane activiteit van de woningcorporatie.

Heeft u samen met medebewoners een goed idee en wilt u dit realiseren? U kunt uw idee schriftelijk bij Samenwerking indienen.

Huisregels voor portiek- en flatwoningen 
Om prettig te wonen heeft u meer nodig dan alleen een goede woning. Ook uw buren en de omgeving spelen daarin een belangrijke rol. Bewoners kunnen er samen voor zorgen dat het fijn wonen en leven blijft in hun buurt. 
Om de straat en de buurt leefbaar te houden is een aantal regels opgesteld. Veel van deze regels staan ook al in onze algemene voorwaarden die u hebt ontvangen bij het ondertekenen van de huurovereenkomst. Daarnaast is er echter nog een aantal regels die net zo belangrijk zijn.