Vlaardinger Ambacht

Vlaardinger Ambacht heeft veel positiefs te bieden. De wijk is groen en rustig en bewoners vinden dichtbij recreatiemogelijkheden, zoals park ’t Nieuwe Lant, het Oranjepark, de Vlaardingse Vaart en de Broekpolder. Het centrum van Vlaardingen en het hart van Rotterdam en het trein- en metrostation zijn met het openbaar vervoer goed te bereiken. Via de rijkswegen A20 en A4 is er een snelle aansluiting op het rijkswegennet. Ook zijn er aantrekkelijke en veilige routes voor langzaam verkeer.

Vlaardinger Ambacht is een dorp in de stad Vlaardingen. Niet alleen historisch gezien, maar ook in de ogen van de bewoners van de wijk. Er is een historische kern, een winkelcentrum, een park, scholen voor lager en voortgezet onderwijs, een prachtig speeleiland en zelfs een begraafplaats. Er zijn medische voorzieningen, kinderopvang, speelplekken en sportvoorzieningen. De buurten in de wijk zijn gezellig: de bewoners kennen elkaar en zijn bij elkaar betrokken. De wijk heeft vele gezichten: van het historische Oud Ambacht, via het vernieuwde gebied rond de Rotterdamseweg en herstructureringsgebied Babberspolder-Oost tot de woningen uit de jaren vijftig in de Babberspolder.

Ook de bewoners van de wijk zijn divers: mensen van allerlei leeftijden, pluimage en culturen vinden hun hele leven in Vlaardinger Ambacht een plek. Al deze kwaliteiten samen vormen de kracht van de wijk Vlaardinger Ambacht: menselijke maat. Met deze kracht moet Vlaardinger Ambacht bewoners uit Vlaardingen binden en aantrekken. Samen met de regionale aantrekkingskracht van de gebieden Centrum, Rivierzone en Broekpolder ontstaat een sterke stad waar bewoners uit Vlaardingen en de regio een plek vinden.