Huur en betaling

 • Ontruiming

  Tekst toevoegen.....

 • Huurtoeslag

  Is uw inkomen niet zo hoog? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Dankzij de huurtoeslag kunnen uw maandelijkse woonlasten flink omlaag gaan.

  Krijgt u huurtoeslag? 
  Of en hoeveel huurtoeslag u ontvangt, hangt af van: 

  • uw leeftijd;
  • uw inkomen;
  • uw spaargeld;
  • uw gezinssamenstelling;
  • het type woning waarin u woont
  • de huurprijs die u betaalt.

  Rekening huurtoeslag 
  De huurtoeslag wordt door de Belastingdienst rechtstreeks op uw eigen rekening overgemaakt. U maakt zelf de totale huurprijs over op de rekening van Samenwerking. Kijk voor uw actuele huur op uw persoonlijke inlogpagina op MijnSamenwerking.

  Meer weten? 
  U kunt hier een proefberekening maken. Wilt u meer weten? Dan mag u natuurlijk ook contact met ons opnemen. 
   

 • Servicekosten

  Een keer per jaar ontvangt u als huurder de afrekening voor de servicekosten. In de afrekening is geen toelichting opgenomen met betrekking tot het verloop van het Ontstoppingsfonds en het Onderhouds-ABC. Woningstichting Samenwerking kiest ervoor om dit te doen op de website.
  De bedragen zijn afgerond op hele euro's. Voor het eindsaldo van het Onderhouds-ABC geldt geen maximum. 
  In overeenstemming met het huurrecht geldt voor het Ontstoppingsfonds dat het fonds maximaal drie maal de jaarbijdrage mag bevatten.

 • Huurachterstand wat nu?

  Neem zo snel mogelijk contact met ons op.
  Als u een huurachterstand heeft is het verstandig zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

  U heeft door het tekenen van uw huurcontract de afspraak gemaakt om de huur steeds op de eerste van de maand te betalen. Wanneer u dit niet nakomt is dit ook een huurachterstand.

  Betalingsregeling/ uitstel van betaling.
  Uitstel van betaling, of een betalingsregeling is geen afspraak waar u recht op heeft. Dit is een service die wij bieden en is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Onze medewerkers van de afdeling Incasso kunnen voor u kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

  Gemaakte afspraken nakomen
  Wanneer is gebleken dat er uitstel van betaling, of een betalingsregeling mogelijk is moet u de gemaakte afspraken nakomen. Wanneer u dit niet doet komt de gemaakte afspraak te vervallen. U moet dan het totaal openstaande bedrag binnen een genoemde periode in één keer betalen. Als u dit niet doet wordt de vordering overgedragen aan de deurwaarder.

 • Huurverhoging 2020

  Huurt u een woning van Samenwerking? 
  Op 23 april heeft u de aankondiging voor de jaarlijkse huurverhoging ontvangen. U ontvangt deze via de post. Ontvangt u onze brieven normaal per mail? Dan heeft u deze aankondiging tweemaal gekregen: 1 keer per mail en 1 keer per post op uw huisadres.

  Heeft u een vraag?
  Het antwoord staat hier misschien wel bij. Zo niet, bel ons dan gerust. 
   

  Meest gestelde vragen:

  Wanneer gaat de huurverhoging in?
  Per 1 juli 2020 gaat de huurverhoging in.

  Hoe hoog is de huurverhoging dit jaar?
  In 2020 is de huurverhoging 2.6%. Dit percentage is gelijk aan de inflatie van 2019.

  Wanneer ontvang ik de aankondigingsbrief?
  Uiterlijk op 23 april krijgt u zowel per email (als wij uw emailadres hebben) als per post op uw huisadres. Hierin staat de nieuwe huur vermeld per 1 juli 2020.  

  Wat moet ik nu doen?

  • Heeft u een automatisch incasso?  Dan wordt het bedrag van de nieuwe huur per 1 juli 2020 automatisch afgeschreven.
  • Maakt u de huur maandelijks aan ons over? Wijzig dan zelf het bedrag bij uw bank.  


  Ik maak me zorgen over de betaling van de huur
  Neem dan contact met ons op. We nemen met u de mogelijkheden door. Iedere situatie is anders. Samen zoeken we naar een oplossing. 

  Waarom voeren jullie de huurverhoging door in deze tijd?
  Samenwerking kiest (zoals vorige jaren) voor een huurverhoging ter hoogte van de inflatie; 2.6%.  De maximaal toegestane huurverhoging is 5,1%.  Hiermee blijven we sturen op het betaalbaar houden van de huren. Daarnaast is de huurverhoging nodig om te kunnen blijven investeren in onderhoud aan uw woning en leefbaarheid in uw buurt. 

  Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
  Als u het niet eens bent met de huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken.  Huurders van huurwoningen met een huurprijs vanaf € 737,14 kunnen geen bezwaar maken.

  Hoe kan ik bezwaar maken?
  Bezwaar maken kan op twee manieren: 

  1. U gebruikt het formulier van de huurcommissie. Als u het formulier gebruikt, dan kunt u geen informatie vergeten. Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl
  2. U mag zelf een brief opstellen en aan ons opsturen. Vermeld in uw brief duidelijk de reden van uw bezwaar.


  Tot wanneer kan ik bezwaar maken? 
  Voor 1 juli 2020 moet het bezwaar bij ons binnen zijn.  
  Als uw bezwaar na 1 juli 2020 bij ons binnen is, kunnen wij deze niet meer in behandeling nemen. 
  U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van ons.

  Kan ik huurbevriezing aanvragen? 
  Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Dit moet u aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging plaatsvindt; dus vòòr 1 juli 2020.
  Niet iedereen komt in aanmerking voor huurbevriezing. 


  Herkent u zichtzelf in een van onderstaande situaties? Dan kunt u huurbevriezing aanvragen. 

  Groep 1
  Huishoudens met een huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een bescheiden inkomen.
  De aftoppingsgrens in 2020 is:

  • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens.
  • € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.  

  Met 'bescheiden inkomen' wordt bedoeld:

  • Minder dan € 15.500,00 als je alleen woont.
  • Minder dan € 26.500,00 als je met 2 personen woont.
  • Minder dan € 33.500,00 als je met 3 of meer personen woont.
    

  Groep 2
  Huishoudens met een huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen.
  Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:

  • Tussen € 15.500,00 en € 27.000,00 als je alleen woont.
  • Tussen € 26.500,00 en € 37.000,00 als je met 2 personen woont.
  • Tussen € 33.500,00 en € 43.500,00 als je met 3 of meer personen woont.


  Kan ik huurverlaging aanvragen?
  Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd.
  Dit kan als u een huur heeft boven de € 737,14 en een bescheiden inkomen.

  Met 'bescheiden inkomen' wordt bedoeld:

  • Lager dan €15.500 als je alleen woont. 
  • Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont.
  • Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont.


  Ik huur een parkeerplaats, garagebox of berging van Samenwerking
  Voor u verandert er niets. De huurprijs blijft gelijk. 

  Op mijn brief staat de datum van 8 april
  Dit klopt, dit is de datum waarop we alle voorbereidingen hebben gemaakt. Uw brief is op die datum geschreven. We hebben de brief op 21 april aan u verstuurd.

 • Huurbetaling

  Huur betalen
  De huur moet altijd vooruit worden betaald. Op de eerste van de maand betaalt u dus het bedrag voor de rest van de maand. Het betalen van de huur kan op verschillende manieren.

  Automatisch incasso
  Automatische incasso is de makkelijkste manier van betalen. U vult bij Samenwerking een machtigingsformulier in zodat wij iedere maand de huur van uw rekening af kunnen schrijven. Het voordeel is dat u altijd op tijd betaalt zonder dat u daar veel voor hoeft te doen.
  U kunt een machtiging altijd zelf weer intrekken. Als u het niet eens bent met het afgeschreven bedrag kunt u het ook terug laten boeken. U loopt dus geen risico.
  De huur wordt de eerste werkdag van de maand afgeschreven. U moet er wel voor zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat. Als u de huur opzegt wordt de machtiging automatisch gestopt.

  Uw betaling zelf overschrijven?
  U kunt uw betaling ook zelf overmaken op het rekeningnummer van Woningstichting Samenwerking.
  Dit kan naar rekeningnummer NL46 BNGH 0285 0533 29 onder vermelding van uw adres en huisnummer.

  Postex
  Betaalt u nog niet via automatische incasso, maar is uw e-mailadres wel bij ons bekend? Dan ontvangt u via Postex een digitale brief van ons. In deze digitale brief staat een betaallink die u kunt gebruiken.  Hebben wij uw e-mailadres niet? Dan ontvangt u de brief per post. U kunt dan via iDEAL betalen, uw betaling verloopt via Mollie payments. 
  U kunt meer lezen over Postex op www.samenwerking.nl/post. Of neem contact op met onze afdeling Wonen via telefoonnummer 010 - 475 96 66.

  Ideal
  Als u inlogt op mijnsamenwerking.nl kunt u ook met Ideal betalen.

  Aan de balie
  Bij Samenwerking op kantoor kunt u aan de balie pinnen. Contant betalen kan in verband met onze veiligheid niet.

  Te laat? 
  Als u de huur niet op tijd betaald heeft ontvangt u een betalingsherinnering. In deze herinnering wordt aangegeven binnen welke termijn u alsnog moet betalen.

  Voorkom problemen!
  Het kan voorkomen dat u door omstandigheden de huur niet meer op tijd kunt betalen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze afdeling huurincasso. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing!
  Hebt u een huurachterstand opgelopen dan is het vaak mogelijk een betalingsregeling af te spreken. Naast uw maandelijkse huur betaalt u dan een extra bedrag als aflossing. De samen gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Houdt u zich aan de afgesproken regeling dan ontvangt u geen aanmaningen. Houdt u zich niet aan de afspraken dan zijn wij genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen. Dit brengt voor u altijd hoge kosten met zich mee.

  Geen gehoor
  Als u niet reageert op aanmaningen en brieven en wij geen contact met u krijgen om te praten over de huurachterstand, dan schakelen wij een deurwaarder in. Ook dit brengt voor u hoge kosten met zich mee. In het uiterste geval wordt de kantonrechter ingeschakeld om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit betekent dat u wordt gedwongen om uw woning te verlaten. Natuurlijk willen we niet dat u in zo’n situatie terecht komt. Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met onze afdeling huurincasso als u denkt dat u de huur niet meer kunt betalen. U kunt daarmee veel problemen voorkomen.
   

Close