Huur en betaling

 • Huurbetaling

  Huur betalen
  De huur moet altijd vooruit worden betaald. Op de eerste van de maand betaalt u dus het bedrag voor de rest van de maand. Het betalen van de huur kan op verschillende manieren.

  Automatisch incasso
  Automatische incasso is de makkelijkste manier van betalen. U vult bij Samenwerking een machtigingsformulier in zodat wij iedere maand de huur van uw rekening af kunnen schrijven. Het voordeel is dat u altijd op tijd betaalt zonder dat u daar veel voor hoeft te doen.
  U kunt een machtiging altijd zelf weer intrekken. Als u het niet eens bent met het afgeschreven bedrag kunt u het ook terug laten boeken. U loopt dus geen risico.
  De huur wordt de eerste werkdag van de maand afgeschreven. U moet er wel voor zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat. Als u de huur opzegt wordt de machtiging automatisch gestopt.

  Uw betaling zelf overschrijven?
  U kunt uw betaling ook zelf overmaken op het rekeningnummer van Woningstichting Samenwerking.
  Dit kan naar rekeningnummer NL46 BNGH 0285 0533 29 onder vermelding van uw adres en huisnummer.

  Postex
  Betaalt u nog niet via automatische incasso, maar is uw e-mailadres wel bij ons bekend? Dan ontvangt u via Postex een digitale brief van ons. In deze digitale brief staat een betaallink die u kunt gebruiken.  Hebben wij uw e-mailadres niet? Dan ontvangt u de brief per post. U kunt dan via iDEAL betalen, uw betaling verloopt via Mollie payments. 
  U kunt meer lezen over Postex op www.samenwerking.nl/post. Of neem contact op met onze afdeling Wonen via telefoonnummer 010 - 475 96 66.

  Ideal
  Als u inlogt op mijnsamenwerking.nl kunt u ook met Ideal betalen.

  Aan de balie
  Bij Samenwerking op kantoor kunt u aan de balie pinnen. Contant betalen kan in verband met onze veiligheid niet.

  Te laat? 
  Als u de huur niet op tijd betaald heeft ontvangt u een betalingsherinnering. In deze herinnering wordt aangegeven binnen welke termijn u alsnog moet betalen.

  Voorkom problemen!
  Het kan voorkomen dat u door omstandigheden de huur niet meer op tijd kunt betalen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze afdeling huurincasso. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing!
  Hebt u een huurachterstand opgelopen dan is het vaak mogelijk een betalingsregeling af te spreken. Naast uw maandelijkse huur betaalt u dan een extra bedrag als aflossing. De samen gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Houdt u zich aan de afgesproken regeling dan ontvangt u geen aanmaningen. Houdt u zich niet aan de afspraken dan zijn wij genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen. Dit brengt voor u altijd hoge kosten met zich mee.

  Geen gehoor
  Als u niet reageert op aanmaningen en brieven en wij geen contact met u krijgen om te praten over de huurachterstand, dan schakelen wij een deurwaarder in. Ook dit brengt voor u hoge kosten met zich mee. In het uiterste geval wordt de kantonrechter ingeschakeld om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit betekent dat u wordt gedwongen om uw woning te verlaten. Natuurlijk willen we niet dat u in zo’n situatie terecht komt. Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met onze afdeling huurincasso als u denkt dat u de huur niet meer kunt betalen. U kunt daarmee veel problemen voorkomen.
   

 • Ontruiming

  Tekst toevoegen.....

 • Huurtoeslag

  Is uw inkomen niet zo hoog? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Dankzij de huurtoeslag kunnen uw maandelijkse woonlasten flink omlaag gaan.

  Krijgt u huurtoeslag? 
  Of en hoeveel huurtoeslag u ontvangt, hangt af van: 

  • uw leeftijd;
  • uw inkomen;
  • uw spaargeld;
  • uw gezinssamenstelling;
  • het type woning waarin u woont
  • de huurprijs die u betaalt.

  Rekening huurtoeslag 
  De huurtoeslag wordt door de Belastingdienst rechtstreeks op uw eigen rekening overgemaakt. U maakt zelf de totale huurprijs over op de rekening van Samenwerking. Kijk voor uw actuele huur op uw persoonlijke inlogpagina op MijnSamenwerking.

  Meer weten? 
  U kunt hier een proefberekening maken. Wilt u meer weten? Dan mag u natuurlijk ook contact met ons opnemen. 
   

 • Servicekosten

  Een keer per jaar ontvangt u als huurder de afrekening voor de servicekosten. In de afrekening is geen toelichting opgenomen met betrekking tot het verloop van het Ontstoppingsfonds en het Onderhouds-ABC. Woningstichting Samenwerking kiest ervoor om dit te doen op de website.
  De bedragen zijn afgerond op hele euro's. Voor het eindsaldo van het Onderhouds-ABC geldt geen maximum. 
  In overeenstemming met het huurrecht geldt voor het Ontstoppingsfonds dat het fonds maximaal drie maal de jaarbijdrage mag bevatten.

 • Huurachterstand wat nu?

  Neem zo snel mogelijk contact met ons op.
  Als u een huurachterstand heeft is het verstandig zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

  U heeft door het tekenen van uw huurcontract de afspraak gemaakt om de huur steeds op de eerste van de maand te betalen. Wanneer u dit niet nakomt is dit ook een huurachterstand.

  Betalingsregeling/ uitstel van betaling.
  Uitstel van betaling, of een betalingsregeling is geen afspraak waar u recht op heeft. Dit is een service die wij bieden en is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Onze medewerkers van de afdeling Incasso kunnen voor u kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

  Gemaakte afspraken nakomen
  Wanneer is gebleken dat er uitstel van betaling, of een betalingsregeling mogelijk is moet u de gemaakte afspraken nakomen. Wanneer u dit niet doet komt de gemaakte afspraak te vervallen. U moet dan het totaal openstaande bedrag binnen een genoemde periode in één keer betalen. Als u dit niet doet wordt de vordering overgedragen aan de deurwaarder.

 • Huurverhoging 2022

  Huurt u een woning van Samenwerking? 
  Dan heeft u uiterlijk op zaterdag 23 april 2022 de aankondiging van de huurverhoging ontvangen. Deze aankondiging van de huurverhoging is per mail verstuurd.  Als u eerder heeft aangeven liever fysieke post te ontvangen, dan heeft u de aankondiging per brief ontvangen.

  Heeft u een vraag? Het antwoord staat hier misschien wel bij. Zo niet, bel ons dan gerust. 

  Meest gestelde vragen:

  Wanneer gaat de huurverhoging in?
  Per 1 juli 2022 gaat de huurverhoging in.

  Hoe hoog is de huurverhoging dit jaar?
  Dat verschilt per situatie:

  Mijn huurprijs is lager dan €763,47:
  In 2022 is uw huurverhoging 2,3 %. Dit maximale percentage is bepaald door de Rijksoverheid.

  Mijn huurprijs is hoger dan €763,47:
  In 2022 is uw huurverhoging 3,3%. Dit maximale percentage is bepaald door de Rijksoverheid.

  Wanneer ontvang ik de aankondigingsbrief?
  Uiterlijk op 23 april 2022 heeft u de brief per email (als wij uw emailadres hebben) of per post op uw huisadres ontvangen. Hierin staat de nieuwe huur vermeld per 1 juli 2022.  

  Wat moet ik nu doen?

  • Heeft u een automatisch incasso? Dan wordt het bedrag van de nieuwe huur per 1 juli 2022 automatisch afgeschreven.
  • Maakt u de huur maandelijks aan ons over? Wijzig dan zelf het bedrag bij uw bank.  

  Ik maak me zorgen over de betaling van de huur
  Neem dan contact met ons op. We nemen met u de mogelijkheden door. Iedere situatie is anders. Samen zoeken we naar een oplossing. 

  Waarom voeren jullie de huurverhoging door in deze tijd?
  Samenwerking kiest voor een huurverhoging ter hoogte van het toegestane percentage van 2,3%. De huurverhoging is nodig om te kunnen blijven investeren in onderhoud aan uw woning en leefbaarheid in uw buurt. 

  Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
  Als u het niet eens bent met de huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken. Huurders van huurwoningen met een huurprijs boven €763,47 kunnen geen bezwaar maken. Dit komt door de regels van de huurcommissie. 

  Hoe kan ik bezwaar maken?
  Bezwaar maken kan op twee manieren: 

  1. U gebruikt het formulier van de huurcommissie. Als u het formulier gebruikt, dan kunt u geen informatie vergeten. Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl
  2. U mag zelf een brief opstellen en aan ons opsturen, per mail naar wstg@samenwerking.nl of naar ons postadres. Vermeld in uw brief duidelijk de reden van uw bezwaar.

  Tot wanneer kan ik bezwaar maken? 
  Voor 1 juli 2022 moet het bezwaar bij ons binnen zijn. Als uw bezwaar na 1 juli 2022 bij ons binnen is, kunnen wij deze niet meer in behandeling nemen. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van ons.

  Kan ik huurbevriezing aanvragen? 
  Ja, u kunt huurbevriezing aanvragen voordat de huurverhoging ingaat. Dit kan alleen als er een wijziging in uw inkomen is. Vraag het dus aan voor 1 juli 2022.  

  Wanneer kom ik in aanmerking voor huurbevriezing?
  Een huurbevriezing is een vorm van een tijdelijke huurkorting. Samen met u bekijken wij of u hiervoor in aanmerking komt. Heeft u tijdelijk geen inkomen, of is uw inkomen gewijzigd door bijvoorbeeld een scheiding? En is uw huurprijs niet hoger dan €763,47? Neem dan contact met ons op.  

  Kan ik huurverlaging aanvragen?
  Huurverlaging kunt u (wettelijk) aanvragen om drie redenen:

  1. Als u meer betaalt dan de wettelijk toegestane huur op basis van uw punten;
  2. Als u na de inkomensafhankelijke huurverhoging een lager inkomen heeft;   Deze reden geldt niet voor u: er is geen inkomensafhankelijke huurverhoging;
  3. Als uw woning onderhoudsgebreken heeft.

  Vraag altijd eerst een huurverlaging aan bij ons. Bent u niet tevreden met het antwoord?  Dan stapt u naar de huurcommissie

  Ik huur een parkeerplaats of een garagebox van Samenwerking
  Als u een parkeerplaats of garage van ons huurt, dan wordt uw huurprijs verhoogd met 3,3%.

   

   

   

Close