Huur en betaling

 • Huurbetaling

  Huur betalen
  De huur moet altijd vooruit worden betaald. Op de eerste van de maand betaalt u dus het bedrag voor de rest van de maand. Het betalen van de huur kan op verschillende manieren.

  Automatisch incasso
  Automatische incasso is de makkelijkste manier van betalen. U vult bij Samenwerking een machtigingsformulier in zodat wij iedere maand de huur van uw rekening af kunnen schrijven. Het voordeel is dat u altijd op tijd betaalt zonder dat u daar veel voor hoeft te doen.
  U kunt een machtiging altijd zelf weer intrekken. Als u het niet eens bent met het afgeschreven bedrag kunt u het ook terug laten boeken. U loopt dus geen risico.
  De huur wordt de eerste werkdag van de maand afgeschreven. U moet er wel voor zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat. Als u de huur opzegt wordt de machtiging automatisch gestopt.

  Postex
  Alle huurders die niet via automatische incasso de huur betalen, krijgen via Postex een brief van ons. Is uw e-mailadres bij ons bekend, dan ontvangt u de brief over het betalen van de huur via e-mail. Beschikken wij niet over uw e-mailadres u, dan ontvangt u de brief per post. U kunt via iDEAL betalen, uw betaling verloopt via Mollie payments IBAN NL30ABNA0524590958.
  Meer over postex kunt u lezen op www.samenwerking.nl/post. Of neem contact op met de afdeling Woondiensten via telefoonnummer 475 96 66.

  Ideal
  Als u inlogt op mijnsamenwerking.nl kunt u ook met Ideal betalen.

  Aan de balie
  Bij Samenwerking op kantoor kunt u aan de balie pinnen. Contant betalen kan in verband met onze veiligheid niet.

  Te laat? 
  Als u de huur niet op tijd betaald heeft ontvangt u een betalingsherinnering. In deze herinnering wordt aangegeven binnen welke termijn u alsnog moet betalen.

  Voorkom problemen!
  Het kan voorkomen dat u door omstandigheden de huur niet meer op tijd kunt betalen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze afdeling huurincasso. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing!
  Hebt u een huurachterstand opgelopen dan is het vaak mogelijk een betalingsregeling af te spreken. Naast uw maandelijkse huur betaalt u dan een extra bedrag als aflossing. De samen gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Houdt u zich aan de afgesproken regeling dan ontvangt u geen aanmaningen. Houdt u zich niet aan de afspraken dan zijn wij genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen. Dit brengt voor u altijd hoge kosten met zich mee.

  Geen gehoor
  Als u niet reageert op aanmaningen en brieven en wij geen contact met u krijgen om te praten over de huurachterstand, dan schakelen wij een deurwaarder in. Ook dit brengt voor u hoge kosten met zich mee. In het uiterste geval wordt de kantonrechter ingeschakeld om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit betekent dat u wordt gedwongen om uw woning te verlaten. Natuurlijk willen we niet dat u in zo’n situatie terecht komt. Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met onze afdeling huurincasso als u denkt dat u de huur niet meer kunt betalen. U kunt daarmee veel problemen voorkomen.
   

 • Ontruiming

  Tekst toevoegen.....

 • Huurtoeslag

  Is uw inkomen niet zo hoog? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Dankzij de huurtoeslag kunnen uw maandelijkse woonlasten flink omlaag gaan.

  Krijgt u huurtoeslag? 
  Of en hoeveel huurtoeslag u ontvangt, hangt af van: 

  • uw leeftijd;
  • uw inkomen;
  • uw spaargeld;
  • uw gezinssamenstelling;
  • het type woning waarin u woont
  • de huurprijs die u betaalt.

  Rekening huurtoeslag 
  De huurtoeslag wordt door de Belastingdienst rechtstreeks op uw eigen rekening overgemaakt. U maakt zelf de totale huurprijs over op de rekening van Samenwerking. Kijk voor uw actuele huur op uw persoonlijke inlogpagina op MijnSamenwerking.

  Meer weten? 
  U kunt hier een proefberekening maken. Wilt u meer weten? Dan mag u natuurlijk ook contact met ons opnemen. 
   

 • Servicekosten

  Een keer per jaar ontvangt u als huurder de afrekening voor de servicekosten. In de afrekening is geen toelichting opgenomen met betrekking tot het verloop van het Ontstoppingsfonds en het Onderhouds-ABC. Woningstichting Samenwerking kiest ervoor om dit te doen op de website.
  De bedragen zijn afgerond op hele euro's. Voor het eindsaldo van het Onderhouds-ABC geldt geen maximum. 
  In overeenstemming met het huurrecht geldt voor het Ontstoppingsfonds dat het fonds maximaal drie maal de jaarbijdrage mag bevatten.

 • Huurachterstand wat nu?

  Neem zo snel mogelijk contact met ons op.
  Als u een huurachterstand heeft is het verstandig zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

  U heeft door het tekenen van uw huurcontract de afspraak gemaakt om de huur steeds op de eerste van de maand te betalen. Wanneer u dit niet nakomt is dit ook een huurachterstand.

  Betalingsregeling/ uitstel van betaling.
  Uitstel van betaling, of een betalingsregeling is geen afspraak waar u recht op heeft. Dit is een service die wij bieden en is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Onze medewerkers van de afdeling Incasso kunnen voor u kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

  Gemaakte afspraken nakomen
  Wanneer is gebleken dat er uitstel van betaling, of een betalingsregeling mogelijk is moet u de gemaakte afspraken nakomen. Wanneer u dit niet doet komt de gemaakte afspraak te vervallen. U moet dan het totaal openstaande bedrag binnen een genoemde periode in één keer betalen. Als u dit niet doet wordt de vordering overgedragen aan de deurwaarder.

 • Huurverhoging of -verlaging 2017

  Samenwerking past ook in 2017 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Wij zijn van mening dat de betaalbaarheid van de woningen voor veel huurders in het gedrang komt, dit vinden we maatschappelijk niet verantwoord. 

  In principe hanteren wij voor de komende jaren (tot 2021) een inflatievolgend huurbeleid. Voorwaarde is dat de financiële bedrijfsvoering daardoor niet in het gedrang komt. Dit wordt jaarlijks met het opstellen van de begroting vastgesteld. 

  Voor 2017 is gekozen voor de volgende huurverhogingspercentages.
   

  Type


  Percentage huurverhoging    

  Opmerkingen

   

  Sociale woningen algemeen
  Sociale woningen met huidige huurprijs boven de € 710,68
  Vrije sectorwoningen
  Parkeerplaatsen en garages 
  Scootmobielplekken
  Oost 64 +17

  Bedrijfsruimtes


  West 30 in beheer

   

  0,3%
  0,3%

  2,5%
  3%
  0%
  0%

  0,3%


  1,3%  Aftoppen op € 710,68
  Niet aftoppen

  -
  -
  -
  sloopcomplex

  Volgens huurovereenkomst

  Volgens beheerovereenkomst 

   

  Voor het complex Oost 64+17 dat op de nominatie staat om gesloopt te worden wordt een huurverhoging van 0% gehanteerd.

Close