2018

 • Toestemming tot inwoning

  Sinds mei 2018 is toestemming vereist van zowel de huurder als van Woningstichting Samenwerking om bij iemand in te gaan wonen. Deze toestemming tot inwoning heeft u nodig om zich in te schrijven bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Vlaardingen.

  Toestemming tot inwoning kunt u aanvragen via een speciaal aanvraagformulier. Dit formulier is alleen verkrijgbaar aan de balie van ons kantoor aan de Stadhouderslaan 181.
   

  Belangrijke informatie voor de huurder
  Bij de aanvraag moet u zich als huurder bewust zijn van de verantwoordelijkheid die u heeft. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele overlast die de inwoner veroorzaakt. Daarnaast kan de inwoning gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, uitkeringen en gemeentelijke belastingen. Tot slot verklaart u dat de aanvraag tot inwoning niet leidt tot een situatie waarbij de aanvrager huur moet betalen voor het inwonen (onderhuur).


  Belangrijke informatie voor de aanvrager
  Bij beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder moet de inwoner de woning verlaten en kan op geen enkele wijze aanspraak maakt op voortzetting van de huurovereenkomst. Toestemming tot inwoning leidt namelijk niet automatisch tot medehuurderschap! De inwoner heeft dan ook geen recht op vervangende woonruimte.


  Voorwaarden
  De geldende criteria voor het beoordelen van de aanvragen tot inwoning hebben betrekking op:

  • Een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier kan alleen aan de balie van ons kantoor aan de Stadhouderslaan 181 worden ingevuld. Aanvrager en huurder moeten beiden langskomen met hun legitimatiebewijs (in verband met de AVG kunt u geen legitimatiebewijzen digitaal opsturen) en het formulier beiden ondertekenen.
  • De grootte van de woning.
  • Een overlastverleden van de aanvrager of huurder.
  • De bestemming van het complex waarin de woning zich bevindt (de woning mag geen onderdeel zijn van een complex dat genomineerd staat om gesloopt te worden).
  • De doelgroep waarvoor het complex bedoeld is waarin de woning zich bevindt (kinderen krijgen geen toestemming om zich in te schrijven in een woning die deel uitmaakt van een 55+ complex).


  Vragen?
  Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Woondiensten. Zij zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur via telefoonnummer (010) 475 96 66. Verder alleen op afspraak. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar wstg@samenwerking.nl. U kunt natuurlijk ook langskomen. Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur.

Close