Huurcontract en gegevens

 • Woningruil

  Meer informatie volgt.

 • Contract wijzigen

  Meer informatie volgt.

 • Contract opzeggen

  U wilt uw huur opzeggen voor uw woning, garage, parkeerplaats, scootmobielplek of bedrijfsruimte?
  Dat kan op verschillende manieren:

  • Door in te loggen op mijnsamenwerking.nl en het webformulier in te vullen. Alle vaste gegevens zijn dan al voor u ingevuld. Vergeet u niet om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen?
  • Door hier een huuropzeggingsformulier in te vullen. Ook dan hebben we een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.
  • Per mail naar wstg@samenwerking.nl, stuur ook dan wel de benodigde bijlagen mee. 

  Schriftelijke bevestiging
  U krijgt een schriftelijke bevestiging van de huuropzegging. Hierin staat informatie over hoe u de woning moet opleveren en de verdere gang van zaken. Ook staat in de brief de afspraak voor een voorinspectie en een eindinspectie. Deze afspraak maken we zoveel mogelijk in overleg met u. 

  Asbest in uw woning?
  Vermoedt u asbest in uw woning? Ga niet zelf klussen maar bespreek dit tijdens de voorinspectie.

  Wat is de opzegtermijn?
  Bij Samenwerking kunt u de huur op elke dag van de maand opzeggen. Als de dag waarop de huur eindigt op een dag valt dat het kantoor van Samenwerking gesloten is, wordt de eerstvolgende werkdag de dag waarop de huurovereenkomst eindigt. Daarbij geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand, maar u mag natuurlijk ook eerder opzeggen. Dan hebben wij meer tijd om nieuwe huurders te zoeken, en is het voor u mogelijk om met de nieuwe huurders te bespreken of zij eventuele door u zelf aangebrachte veranderingen in de woning willen overnemen. Dit kan (bijvoorbeeld in geval van overname) in uw voordeel zijn.
  Samenwerking beloont eerder opzeggen. Als u 45 dagen van te voren of eerder opzegt ontvangt u een vergoeding van € 75,00. Dit geldt alleen voor huuropzeggingen van zelfstandige woonruimte en niet voor parkeerplaatsen, garages, winkel- en bedrijfspanden.

  Huur opzeggen na overlijden 
  Na overlijden is de minimale opzegtermijn 14 dagen. 

  Voorinspectie 
  Bij de eerste opname, de voorinspectie, kijkt de verhuurmakelaar naar de staat van de woning. Het is mogelijk dat u nog enkele werkzaamheden moet uitvoeren. Welke reparaties moet u nog uitvoeren? Wat doet u met de zelf aangebrachte voorzieningen, bijvoorbeeld een bad of een keuken. Wat kan de nieuwe huurder overnemen? Bijvoorbeeld vloerbedekking of gordijnen.
  De verhuurmakelaar legt alles vast op het zogenaamde inspectieformulier, waarvan u na ondertekening een afschrift krijgt. Na afloop spreekt u een datum voor de tweede opname af. Zorg ervoor dat u op tijd zaken herstelt. Daarmee voorkomt u dat wij dit voor u doen. De kosten zijn dan voor u!

  Eindinspectie 
  Voor de tweede opname, de eindinspectie horen de eventueel afgesproken werkzaamheden door u te zijn uitgevoerd. Ook tijdens de tweede opname legt de verhuurmakelaar zijn of haar bevindingen vast op het inspectieformulier. Hebt u alle werkzaamheden uitgevoerd zoals tijdens de eerste opname is afgesproken, dan tekent u het formulier beiden voor akkoord. U kunt de sleutels bij de verhuurmakelaar inleveren.
  Als de werkzaamheden niet of niet goed zijn uitgevoerd, stelt Samenwerking u daarvan schriftelijk op de hoogte. Er wordt omschreven welke werkzaamheden niet of niet goed zijn uitgevoerd en wat het u kost als Samenwerking de werkzaamheden uitvoert. U kunt er ook voor kiezen deze werkzaamheden alsnog zelf uit te voeren. U krijgt hiervoor dan maximaal 5 werkdagen en deze dagen extra huur moet u betalen. Hiervan krijgt u later de rekening op uw nieuwe adres.

  Administratieve afronding 
  Als u de bank opdracht heeft gegeven maandelijks de huur aan ons over te maken moet u dit zelf stopzetten bij uw bank. Heeft u een machtiging aan Samenwerking afgegeven dan wordt deze automatisch stopgezet bij beeindiging van de huurovereenkomst.

  Eindafrekening
  Als onze verhuurmakelaar de woning heeft goedgekeurd en u de sleutels heeft ingeleverd, maken wij de eindafrekening op. In deze eindafrekening is de afrekening servicekosten nog niet verwerkt. Die afrekening ontvangt u op een later tijdstip. Daarbij zijn er twee mogelijkheden.

  1. U krijgt nog geld van Samenwerking:
   Na een correcte oplevering van de woning is het mogelijk dat u teveel betaalde huur terugkrijgt. Als u bij het aangaan van de huurovereenkomst een borgsom heeft betaald, krijgt u deze, met rente, ook terug als de woning correct is opgeleverd. Wat u nog van ons tegoed heeft storten wij op een door u opgegeven bankrekening.
  2. Samenwerking krijgt nog geld van u.
   Het kan gebeuren dat u nog niet alle verschuldigde huur aan ons betaald heeft. Of dat wij voor uw rekening werkzaamheden hebben uitgevoerd. Als de kosten die u aan ons moet betalen daardoor hoger zijn dan het tegoed dat u van ons krijgt, ontvangt u bij de eindafrekening een factuur en moet u dit aan ons betalen.


  Richtlijnen bij oplevering woning 
  Hieronder treft u een lijst aan met algemene richtlijnen voor de oplevering van de woning. Een handige lijst om na te gaan of u de woning volgens onze richtlijnen kunt overdragen. Bij de vooropname krijgt u van onze verhuurmakelaar ook het inspectieformulier. Op dit formulier kunnen ook nog specifieke aanwijzingen staan voor uw woning. 

  • Alle nodige reparaties zijn uiterlijk op de laatste huurdag uitgevoerd. Denk aan:
   • schakelaars;
   • hang- en sluitwerk;
   • deurkrukken;
   • ruiten;
   • spiegels;
   • wandtegels;
   • vloertegels;
   • spuitwerk.
  • De woning, inclusief schuur, berging en/of garage, is leeg en schoon.
  • Alle kasten, keuken, sanitair en tegelwerk zijn schoon, vetvrij en zonder beschadigingen opgeleverd.
  • Goederen ter overname staan vermeld op het overnameformulier. Goederen die achterblijven in de woning en waarvoor geen overname is geregeld, worden door Samenwerking afgevoerd. De kosten worden bij u in rekening gebracht.
  • De afvalcontainers staan leeg en schoon in de berging.
  • De tuin is netjes achtergelaten met minimaal het oorspronkelijke aantal m2 bestrating aan pad en terras en zonder kuilen van weggehaalde struiken of planten. Het gras is gemaaid en onkruid verwijderd. Hoge struiken en bomen zijn gesnoeid/verwijderd.
  • Stickers en lijmresten van deuren, muren, tegels, vloeren enzovoort zijn verwijderd en eventuele schade is hersteld.
  • Vloerbedekking, spijkerlatten en lijmresten zijn verwijderd (ook van de trap) en de ondergrond is egaal.
  • Muren worden behangklaar opgeleverd (scheuren in behang zijn geplakt, spijkers, schroeven e.d. verwijderd, gaatjes gedicht). Wanneer het behang erg is beschadigd, bijvoorbeeld door kattenkrabben dan moet u alle behang verwijderen.
  • Wanden, deuren, en radiatoren zijn glad en licht van kleur.
  • Plafonds zijn glad en wit geschilderd.
  • Lampen zijn verwijderd. De centraaldoosdeksels moeten blijven zitten. De bedrading van het lichtpunt moet zijn voorzien van een kroonsteentje. Knip nooit in de bedrading. Deze kan hierdoor te kort worden en dit betekent kostbare vervanging. 
  • Alle wandcontactdozen (stopcontacten), schakelaars en deurkrukken moeten onbeschadigd en ongeverfd zijn. 
  • C.v. instructieboekje, vulsleutel, vulslang en ontluchtingssleuteltje zijn aanwezig.
  • Sleutels van de binnendeuren moeten in de sleutelgaten zitten. Alles sleutels en afstandbedieningen van de buitendeuren (voordeur, achterdeur, balkondeur, garagedeur, schuurdeur, bergingsdeur, brievenbus en algemene ruimten moeten op de laatste huurdag ingeleverd worden.

  Zelf aangebrachte voorzieningen
  Er zijn veel doe-het-zelvers onder onze huurders. Samenwerking accepteert veel veranderingen, die u zelf in de woning hebt aangebracht. Hieraan zijn echter wel enige spelregels verbonden, want wij willen weer een goede woning verhuren. Zelf aangebrachte voorzieningen aan de woning moeten daarom:

  • compleet en functioneel zijn;
  • onbeschadigd zijn;
  • voldoen aan de technische eisen van gemeenten, energiebedrijf en Samenwerking;
  • veilig zijn;
  • van goede kwaliteit en goed uitgevoerd zijn;
  • de gezondheid van de nieuwe huurder en omwonenden niet schaden;
  • de verhuurbaarheid van de woning niet in gevaar brengen;
  • geen overlast voor omwonenden veroorzaken.


  Kan de nieuwe huurder zaken van mij overnemen?
  In de meeste gevallen wel. Lees overname van goederen  voorde voorwaarden.

  Meterstanden blokverwarming
  Hebt u blokverwarming met warmtemeters? De verhuurmakelaar noteert samen met u de meterstanden.

  Nieuwe huurder
  Samenwerking biedt de woning aan een kandidaat aan die in aanmerking komt. Uiteraard wil deze kandidaat de woning graag zien voordat hij de woning accepteert of weigert. Wij verzoeken u vriendelijk mee te werken aan deze bezichtigingen. Over het algemeen nemen wij eerst zelf contact met u op om een afspraak te maken. De kandidaat krijgt van Samenwerking altijd een brief mee waarin staat dat hij voor de woning in aanmerking komt. U kunt altijd naar deze brief vragen. Dit is het bewijs dat hij door Samenwerking gestuurd is. Als hij deze brief niet kan laten zien, dan hoeft u hem natuurlijk ook niet toe te laten in de woning.

  Overname van goederen, wanneer mogelijk? 
  Zeg op tijd op. Overname is alleen mogelijk als de nieuwe huurder bekend is vóór het beëindigen van de huurovereenkomst . De kans dat de nieuwe huurder bekend is, is groter als u ruim op tijd de huur opzegt. Wij raden u aan om minimaal 6 weken van te voren op te zeggen. 

  Bezichtiging van de woning
  Door mee te werken aan een bezichtiging in bewoonde staat, vergroot u de kans dat er op tijd een nieuwe huurder bekend is. Tijdens de bezichtiging kunt u kandidaat-huurders informeren over de overname. 

  Is overname altijd mogelijk? 
  Het is in sommige gevallen niet mogelijk uw spullen ter overname aan te bieden. Bijvoorbeeld als de woning wordt verkocht of gerenoveerd.
  Er is dan geen nieuwe huurder bekend aan het einde van uw huurperiode. De verhuurmakelaar informeert u hierover tijdens de voorinspectie. 

  Als de verhuurmakelaar aangeeft dat u uw spullen ter overname mag aanbieden, noteren we dit op het inspectieformulier. Als de nieuwe huurder tijdig bekend is, brengen we die met u in contact.

  Welke zaken komen in aanmerking voor overname? 
  Alleen roerende zaken komen in aanmerking voor overname. Roerende zaken zijn losse zaken die gemakkelijk te verwijderen zijn, bijvoorbeeld gordijnen, meubels, zonwering, tapijt of harde vloerbedekking (tenzij gelijmd of gespijkerd).

  De overname van goederen moet u schriftelijk vastleggen met de nieuwe huurder. U mag een vergoeding vragen voor de goederen. De nieuwe huurder is niet verplicht de spullen over te nemen en een vergoeding te betalen.

  Hoe regel ik de overname? 
  Zodra de nieuwe huurder bekend is brengen wij die met u in contact. U kunt dan zelf onderhandelen over de overname. Overname moet u schriftelijk vastleggen, bijvoorbeeld met het ‘overnameformulier roerende zaken’ Bij de eindinspectie overhandigt u het ingevulde en ondertekende formulier aan de verhuurmakelaar.

  Heeft u 3 werkdagen voor het aflopen van de huurperiode nog geen bericht ontvangen ? Neem dan contact op met de verhuurmakelaar van Samenwerking.

  Wat zijn mijn verantwoordelijkheden? 
  Overname regelt u zelf met de nieuwe huurder en gebeurt op uw eigen verantwoordelijkheid. Samenwerking bemiddelt niet en staat niet garant.
  De overname is pas geldig als deze schriftelijk is vastgelegd en de nieuwe huurder de huurovereenkomst heeft getekend. Als de nieuwe huurder zich terugtrekt en u hierover niet informeert, blijft u aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen van de achtergelaten roerende zaken.

  Roerende zaken die u niet overdraagt aan de nieuwe bewoner, maar die tijdens de eindinspectie nog aanwezig zijn, verwijderen wij op uw kosten.
   

 • Gegevens wijzigen

  Meer informatie volgt.

Close