Klachten zijn welkom

 • Bent u niet tevreden?

  Samenwerking doet haar uiterste best om een optimale dienstverlening te bieden aan haar bewoners. We vinden een goede relatie met onze klanten erg belangrijk. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van Samenwerking. Laat het ons weten als u niet tevreden bent.  
  Wij leren graag van uw klacht. Zodat we het in de toekomst beter kunnen doen.
  Graag gaan we met u in gesprek; Op die manier kunnen we samen naar een goede oplossing zoeken.

  Maak een afspraak via 010- 475 96 66. Een brief of e-mail sturen kan ook.

  Stuur een brief met uw klacht of suggestie naar:
  Woningstichting Samenwerking
  Postbus 206
  3130 AE Vlaardingen
  Of stuur een e-mail aan wstg@samenwerking.nl.   

  Hoe behandelen wij uw klacht?
  Binnen tien werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een reactie. Lukt het ons niet om binnen tien werkdagen te reageren, dan laten wij u dat weten. Het is mogelijk dat wij uw klacht afwijzen. Wij leggen u altijd uit waarom.

 • Komen we er samen niet uit?

  Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u het geschil voorleggen aan de geschillenadviescommissie. www.geschillenadvies.com

  De geschillenadviescommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen die uw klacht bekijken en beoordelen. Het is aan de commissie om te bemiddelen in het geschil. U en wij kunnen ook worden uitgenodigd voor een hoorzitting. De Geschillenadviescommissie brengt een gekwalificeerd advies uit aan de directie van Samenwerking.

  Gaat uw klacht geschil over:
  ∙    servicekosten (hoogte en/of afrekening)
  ∙    hoogte huurprijs
  ∙    onderhoud?

  Dan kunt u ook naar de Huurcommissie. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dat betekent dat zowel u als wij ons moeten houden aan de uitspraak van de Huurcommissie.
  Kijk hier of de huurcommissie u kan helpen én hoe u dit moet aanpakken.

  Gaat uw geschil over de woningtoewijzing?
  Dan kunt u deze indienen bij de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam
  Dit moet binnen zes weken gebeuren nadat de klacht is ontstaan. De uitspraak van deze commissie is bindend voor Samenwerking.

  Kijk hier of de Bezwarencommissie Huisvesting u kan helpen én hoe u dit moet aanpakken.

Close