Klachten en overlast

 • Overlast

  Leefgeluiden, we horen ze altijd en overal. In een flat, een rijtjeshuis of op straat het geluid van spelende kinderen het hoort bij wonen in een woonwijk. Ook kan er sprake zijn van onaangepast gedrag, vervuiling of stank. U hebt al met de buren gesproken maar dat heeft niets opgelost. Wat kunt u dan nog doen als bewoner. 
  Soms is zo’n gesprek niet voldoende. Dan zijn er andere mogelijkheden zoals een bemiddelingsgesprek met behulp van Samenwerking, of met de politie. Hieronder hebben wij voor u op een rijtje gezet wat de procedure is bij structurele overlast.

  - U voert een gesprek met uw buren, helpt dit niet noteer dan de feiten, datum en tijdstip van de overlast en probeer er achter te komen of er nog meer buren zijn die er last van hebben.
  - Hebt u na dat gesprek toch weer overlast schrijf dan een briefje naar de buren waarin u aangeeft dat u last van hen heeft en de volgende keer de politie en Samenwerking zal informeren.

  - Bij de volgende keer overlast vult u binnen MijnSamenwerking het webformulier in. Ook buren die dezelfde overlast hebben kunnen een eigen formulier invullen. Klagen kan alleen digitaal, dit is omdat we later misschien een dossier nodig hebben om aan de rechter te overhandigen. We houden de naam van de klagers zo lang mogelijk geheim voor de veroorzaker. 

  - Samenwerking beoordeelt de overlastmelding en u krijgt een brief met daarin vermeld of wij de overlastklacht in behandeling nemen of niet. 

  - Als er onduidelijkheden zijn over de klachten wordt de klager uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van Samenwerking. 

  - Als Samenwerking de klacht in behandeling neemt wordt degene waar over geklaagd wordt uitgenodigd voor een gesprek bij ons op kantoor. Een verhaal heeft immers altijd twee kanten. Reageert hij niet op onze uitnodiging dan wordt hij gesommeerd om te stoppen met het veroorzaken van overlast en volgt er opnieuw een dringende uitnodiging voor een gesprek. 

  - Samenwerking kan een bemiddelingsgesprek voorstellen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat beide partijen mee willen werken. Wil de klager niet meewerken dan zal de klacht als afgehandeld worden beschouwd. Wil de veroorzaker niet mee werken dan zal de klacht besproken worden met andere instanties zoals de politie, maatschappelijk werk e.d. 

  - Gaat de overlast door dan moet klager een klachtendagboek bij gaan houden. 

  - Samenwerking overlegt het tot dan toe opgebouwde dossier met haar advocaat om te bepalen of er genoeg grond is voor een juridische procedure. 

  - Als dit zo is wordt aan een procedure gestart en wordt aan de rechter gevraagd de huurovereenkomst met de veroorzaker te ontbinden op grond van voortdurende en ernstige overlast. De klagers kunnen als getuige worden opgeroepen om hun verhaal aan de rechter te doen. 

  - De rechter zal aan de hand van het dossier en de rechtszaak een beslissing nemen. Over het verloop van zo’n procedure kunnen we geen voorspelling geven. Ook de termijn van zo’n procedure kunnen we niet inschatten. U moet er van uit gaan dat het hele proces veelal minstens een half jaar in beslag neemt. Alleen bij zeer ernstige overlast zoals bedreiging e.d. kan er sneller een beslissing volgen. 
   

Close