Klachten over Samenwerking

 • Hoe meld ik een klacht?

  Om een klacht over onze dienstverlening aan ons door te geven kunt u binnen MijnSamenwerking het webformulier invullen.

  Welke klachten neemt Samenwerking niet in behandeling? 
  In bepaalde gevallen nemen wij uw klacht niet in behandeling. Het gaat dan om klachten die:

  • anoniem zijn.
  • door u al zijn voorgelegd aan een rechter of de Huurcommissie.
  • door Samenwerking al zijn voorgelegd aan de deurwaarder of een advocaat.
  • gaan over huurverhoging, huurprijs of woningwaardering. Hiervoor kunt u naar de Huurcommissie.
  • gaan over woonruimteverdeling. Hiervoor kunt u naar de bezwarencommissie huisvesting Woonnet-Rijnmond.

  Er zijn nog andere situaties denkbaar waarin wij uw klacht niet in behandeling nemen. Bijvoorbeeld als u een gebrek aan uw woning heeft of een verzoek tot reparatie wilt doorgeven. U hebt er dan belang bij dat het probleem zo snel mogelijk verholpen wordt.
  Bent u niet tevreden over de manier waarop een eerder doorgegeven reparatieverzoek is afgehandeld of de manier waarop er op de melding van overlast is gereageerd? Dan kunt u het formulier klacht dienstverlening wel invullen.

  Hoe behandelen wij uw klacht?
  Binnen tien werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke reactie. We streven naar een zo goed mogelijke oplossing van uw klacht. Lukt het niet om binnen tien werkdagen een oplossing te vinden, dan geven wij u een inschatting van de periode die hiervoor nodig is. Het is mogelijk dat wij uw klacht afwijzen, wij doen dit altijd gemotiveerd. Ook een eventuele afwijzing ontvangt u binnen tien werkdagen.

Close