maart 2017

 • Het huurcontract tekenen

  Gefeliciteerd, u hebt uw huurovereenkomst met Samenwerking getekend. De huurovereenkomst is een overeenkomst met rechten en plichten voor u en voor Samenwerking. Lees de huurovereenkomst daarom goed en bewaar hem.

  Voor onze huurcontracten gelden onze algemene voorwaarden, deze krijgt u van ons mee bij het ondertekenen van het huurcontract. Wij houden van duidelijke, heldere afspraken. Na het tekenen van het huurcontract met Samenwerking en de eerste betaling van de huur ontvangt u van ons de sleutels van uw nieuwe woning.

  Bij het tekenen van uw huurcontract krijgt u een brief met daarin uw inloggegevens voor uw persoonlijke pagina. Hier kunt u bijvoorbeeld uw reparatieverzoeken doorgeven of uw telefoonnummer wijzigen. 

 • Toewijzing van de woning

  Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? En heeft u een inkomen onder de grens voor huurtoeslag1? Dan moet u rekening houden met de nieuwe regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Per 1 januari 2016 mogen woningcorporaties aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog woningen aanbieden met een huur van maximaal ongeveer 600 euro. Dat heet het ‘passend toewijzen’.

  Waarom passend toewijzen?
  Met het passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan de nieuwe toewijzingsregels te houden.

  Op welke woning mag u reageren?
  Als u met uw inkomen recht heeft op huurtoeslag, dan kunt u in onderstaande tabel zien op welke woningen uit het woningaanbod van Samenwerking u mag reageren. Let op: de nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Verhuist u niet (of heeft een hoger inkomen), dan verandert er voor u niets.

  Wilt u meer weten over wat de nieuwe regelgeving precies voor uw situatie inhoudt? Lees meer over deze verandering en raadpleeg de website van Woonnet Rijnmond. 
   

Close