Nieuwe huurder

 • Urgentie

  Woont u in de stadsregio Rotterdam en heeft u wegens een persoonlijke noodsituatie dringend een andere woning nodig? Of bent u afhankelijk van een instelling in een van de regiogemeenten? Dan kunt u mogelijk urgentie aanvragen en met voorrang een woning zoeken.

  In de stadsregio voert Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) de urgentietaak uit voor de gemeenten Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam uit.  

 • Woonlasten berekenen

  Wat zijn woonlasten?
  Wonen kost geld en met alleen het betalen van de huur bent u er nog niet. Daar komen iedere maand nog andere kosten bij, bijvoorbeeld voor gas, water, licht, verzekeringen en dergelijke. 
  Het is best lastig om te bepalen of u na het betalen van de woonlasten nog geld overhoudt voor andere dingen. U hebt immers een woning gezien waar u enthousiast over bent en die u heel graag wilt hebben. Maar wat betekent het huren van die woning nu voor uw portemonnee? 
  Om u inzicht te geven in wat het huren van die woning voor uw portemonnee betekent, heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (het Nibud) een Woonlastenwijzer ontwikkeld. Deze Woonlastenwijzer helpt u bij het maken van een bewuste, verantwoorde keus. 

  Hoe werkt het?
  Tijdens het doorlopen van de zeven vragen van de Woonlastenwijzer vult u gegevens in over de woning, uw huishoudsituatie en uw huishoudinkomsten. De Woonlastenwijzer geeft vervolgens aan of de nieuwe huur in uw budget past. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de Woonlastenwijzer en worden niet opgeslagen. 

  Woonlastenwijzer starten? 
  Pak eerst deze gegevens erbij. 

  • De totale huurprijs. Dit is de kale huurprijs plus de servicekosten voor bijvoorbeeld schoonmaak of elektra. Met deze huur berekent de Belastingdienst ook de huurtoeslag waar u eventueel recht op hebt. 
  • Het energielabel. Dit kunt u vinden in de woningadvertentie of nazoeken op www.ep-online.nl Is het label niet bekend? Vul dan onbekend in. 
  • Het huishoudinkomen. Zoek op wat het inkomen is van alle huisgenoten. Dus ook van een eventuele partner, thuiswonende kinderen boven de 18 jaar of andere meeverhuizende huisgenoten. 
   Dit kan op twee manieren:
   • Neem het verzamelinkomen per jaar. Dat kunt u vinden op de inkomenverklaringen van de belastingdienst (IBRI formulier) of op de laatste belastingaangiftes van u en uw eventuele huisgenoten. Tel deze inkomens bij elkaar op en rond af op hele euro’s. 
   • Neem het gezamenlijke netto inkomen per maand. Tel hiervoor de netto bedragen van alle loonstroken van één maand bij elkaar op, rond ook dit af op hele euro’s. 

  U kunt nu aan de slag! Klik hier en volg eenvoudig de stappen!
   

 • Het huurcontract tekenen

  Gefeliciteerd, u hebt uw huurovereenkomst met Samenwerking getekend. De huurovereenkomst is een overeenkomst met rechten en plichten voor u en voor Samenwerking. Lees de huurovereenkomst daarom goed en bewaar hem.

  Voor onze huurcontracten gelden onze algemene voorwaarden, deze krijgt u van ons mee bij het ondertekenen van het huurcontract. Wij houden van duidelijke, heldere afspraken. Na het tekenen van het huurcontract met Samenwerking en de eerste betaling van de huur ontvangt u van ons de sleutels van uw nieuwe woning.

  Bij het tekenen van uw huurcontract krijgt u een brief met daarin uw inloggegevens voor uw persoonlijke pagina. Hier kunt u bijvoorbeeld uw reparatieverzoeken doorgeven of uw telefoonnummer wijzigen. 

 • Toewijzing van de woning

  Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? En heeft u een inkomen onder de grens voor huurtoeslag1? Dan moet u rekening houden met de nieuwe regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Per 1 januari 2016 mogen woningcorporaties aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog woningen aanbieden met een huur van maximaal ongeveer 600 euro. Dat heet het ‘passend toewijzen’.

  Waarom passend toewijzen?
  Met het passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan de nieuwe toewijzingsregels te houden.

  Op welke woning mag u reageren?
  Als u met uw inkomen recht heeft op huurtoeslag, dan kunt u in onderstaande tabel zien op welke woningen uit het woningaanbod van Samenwerking u mag reageren. Let op: de nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Verhuist u niet (of heeft een hoger inkomen), dan verandert er voor u niets.

  Wilt u meer weten over wat de nieuwe regelgeving precies voor uw situatie inhoudt? Lees meer over deze verandering en raadpleeg de downloads hiernaast voor meer informatie. U kunt ook de website van Woonnet Rijnmond bezoeken. 
   

Close