Reparaties en onderhoud

 • Renovatie

  Meer informatie volgt.

 • ServiceAbonnement, wie doet wat?

  Voor veel klein onderhoud aan uw huurwoning bent u als huurder zelf verantwoordelijk. Het kan zijn dat u geen tijd heeft om dit soort reparaties zelf te doen, of u bent hiertoe lichamelijk niet in staat. Om deze reden heeft Samenwerking een ServiceAbonnement opgesteld. Daar hoort een Onderhouds -ABC bij. Hierin staan alle mogelijke herstellingen vermeld. In het ServiceAbonnement is steeds aangegeven tot wiens verantwoordelijkheid wat wordt gerekend. Met een code is dat achter elk punt aangegeven. Op elke pagina treft u onderaan een verklaring van de codes aan.

  (voorbeeld codes: H= huurder, SA= ServiceAbonnement etc.)

  Staat er een ‘H’ dan is de huurder verantwoordelijk voor de reparatie. Staat in de kolom daarnaast een code ‘SA’ of ‘OF’ dan kunt u – als u zich geabonneerd hebt op het ServiceAbonnement of het ontstoppingsfonds- Samenwerking de werkzaamheden uit laten voeren. U ontvangt dan geen rekening. Heeft u bij ons een glasverzekering dan kunt u ook voor schade aan het glas contact met ons opnemen.

  Uw reparatieverzoeken kunt u alleen doorgeven door met uw persoonlijke code in te loggen op MijnSamenwerking. U kunt uw reparatieverzoek dan ook blijven volgen. Bent u de inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met onze afdeling Woondiensten voor nieuwe. U mag de reparaties niet zelf doorgeven aan een aannemer of ander bedrijf.

  Hebt u nog geen ServiceAbonnement maar toch een reparatieverzoek? U kunt zich via mijn Samenwerking direct aanmelden. Nadat u het (eenmalige) entreegeld van € 35,- betaald heeft wordt het abonnement actief. Als u ingelogd bent kunt u de betaling direct verrichten via Ideal. Pinnen aan de balie kan natuurlijk ook.

  Waarvoor blijft u zelf verantwoordelijk?
  U bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud dat niet binnen het ServiceAbonnement valt. Hieronder leest u enkele voorbeelden.

  Algemeen:
  - Het onderhoud en alle reparaties aan onderdelen die u zelf in de woning heeft aangebracht of die u heeft overgenomen van een vorige bewoner.
  - Schade ontstaan door doe-het-zelf-werkzaamheden.
  - Witten en sauzen van binnenmuren en plafonds en het behangen van binnenmuren. Dit geldt ook wanneer er sprake is van waterschade. Dit is altijd een verzekeringskwestie voor u.
  - Schilderen van de binnenzijde van het houtwerk.
  - Alle voorbereidende werkzaamheden voor het witten, schilderen en behangen zoals plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en scheuren.
  - Bestrijden van muizen, bijen, hommels, wespen en ander ongedierte (met uitzondering van kakkerlakken).

  Elektra:
  - CAI-kabel, telefoon- en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken.
  - Vervangen van de batterij van de rookmelder.
  Tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen:
  - Onderhoud van de tuin.
  - Begaanbaar houden van opritten en aangelegde paden voor zover deze standaard bij de woning horen.
  - Schuttingen en erfafscheidingen (exclusief de privacyschermen) die direct bij de woning behoren.
  - Snoeien en kappen van bomen en heesters in uw eigen tuin.

  Sleutels :
  - Het vervangen van een afgebroken of verloren sleutel valt niet onder het ServiceAbonnement. Als u nieuwe gecertificeerde sleutels nodig heeft kunt u deze bestellen via Samenwerking. Deze brengen we bij u in rekening. Overige sleutels kunt u zelf bestellen bij een sleutelbedrijf. Samenwerking houdt geen sleutels achter van verhuurde woningen!

  Heeft u nog vragen dan staat de afdeling Woondiensten klaar om die te beantwoorden. Dat kan telefonisch op 010 – 475 96 66 of op ons kantoor aan de Stadhouderslaan 181. Wij helpen u graag!
   

 • Een verzorgde tuin

  In de Algemene Huurvoorwaarden staat vermeld dat het gehuurde gebruikt en onderhouden moet worden zoals het een goed huurder betaamt. Dit geldt ook voor de tuin. De tuin mag ook geen andere bestemming hebben.
  De buren, de buurt en Samenwerking hebben belang bij een verzorgde wijk. Een onderhouden tuin draagt bij aan een leefbare woonomgeving en komt ten gunste van het woongenot. Verder bevordert het de verhuurbaarheid van de woningen. Verwaarloosde tuinen kunnen hier afbreuk aan doen.

  Wat is een verwaarloosde tuin?
  In het “Besluit kleine herstellingen”van het Burgerlijk Wetboek staat omschreven, dat een huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van zijn tuin en dat bepaald onderhoud voor zijn rekening komt. Daaruit valt af te leiden wat volgens de wet bedoeld wordt met een verwaarloosde tuin.

  Dit heeft geleid tot de volgende criteria voor een slecht onderhouden tuin:

  • Er staat onkruid waardoor de tuin een verwilderde aanblik geeft.
  • De tuin wordt gebruikt als opslagplaats voor afgedankt meubilair, witgoed, puinafval, tuinafval of vuilnis.
  • Het gras wordt niet gemaaid.
  • Toegangspaden zijn niet begaanbaar.
  • Klimop overwoekert de gevel en/of het schilderwerk.
  • De tuin bestaat enkel uit pollen gras en/of onkruid.
  • Aan –en bijgebouwen zijn sterk verwaarloosd en in slechte staat.
  • Beplanting dreigt schade te veroorzaken aan de woning.
  • Erfafscheidingen worden niet gesnoeid (hagen), staan scheef (hekken, schuttingen) of staan er verwaarloosd bij.
  • Bomen die doorgroeien en niet worden gesnoeid waardoor er schade aan de woning kan ontstaan.
  • De tuin wordt gebruikt voor opslag van goederen of parkeren van auto of caravan.

  Hoe gaan we een verwaarloosde tuin aanpakken 
  Heeft Samenwerking een slecht onderhouden tuin aangetroffen of komen er terechte klachten uit de buurt, dan worden de volgende acties ondernomen:

  Stap 1
  Samenwerking spreekt de bewoner aan op de verwaarlozing van de tuin. Er wordt een afspraak gemaakt om de tuin binnen twee weken op te knappen. De afspraak wordt schriftelijk bevestigd.
  Is de bewoner niet thuis dan wordt een brief verzonden waarin de huurder aangesproken wordt op de onvoldoende onderhouden tuin en wordt verzocht de tuin binnen twee weken op te knappen. We vermelden duidelijk, dat mocht een huurder zich niet aan deze afspraak kunnen houden, er binnen een week contact moet worden opgenomen om een andere afspraak te maken met Samenwerking. Bij deze brief sturen we de basis onderhoudsregels mee.

  Stap 2
  Na verloop van de vastgestelde termijn van twee weken controleert Samenwerking of de tuin is opgeknapt. Indien bij controle blijkt het tuinonderhoud (onvoldoende) is aangepakt zal Samenwerking vervolgens de tweede brief naar de huurder sturen. Hierin wordt de huurder nogmaals op de tuin aangesproken. Hij krijgt wederom twee weken de tijd om de tuin te doen. Tevens wordt vermeld dat, mocht de huurder hier niet aan voldoen, het onderhoud op kosten van de huurder door ons wordt uitgevoerd.

  Stap 3
  De tuin wordt, na de volgende termijn van twee weken, gecontroleerd door Samenwerking en er wordt een foto gemaakt. Indien er opnieuw geen onderhoud is gepleegd, dan laten we de hovenier een offerte opmaken. Wij sturen aangetekend een brief met de foto en een specificatie van de kosten en de datum waarop de hovenier de tuin zal opknappen. De huurder krijgt de laatste kans de tuin voor deze datum zelf op te knappen. Indien de huurder nalatig blijft zullen wij de hovenier opdracht geven en de kosten doorberekenen.

  Basisregels voor tuinonderhoud:
  Regels voor huurder om tuin te onderhouden
  Als huurder mag u de tuin uiteraard naar uw eigen smaak en wensen inrichten. Smaken verschillen en daarom bemoeien we ons niet met de inrichting. We vinden het echter wél belangrijk dat uw tuin er netjes en verzorgd uitziet. Dat is prettig voor uzelf maar ook voor uw buren. Iedereen wil immers graag wonen in een leefbare, nette en schone buurt. Daarom hebben we enkele regels opgesteld voor het onderhouden van uw tuin. Het zijn leefregels die voor de meesten de normaalste zaak van de wereld zijn. Ze gelden voor alle huurders van Samenwerking. En als iedereen zich eraan houdt, is en blijft het prettig wonen in uw buurt.

  Een tuin is een tuin
  Gebruik de tuin alleen als tuin. De tuin is niet bedoeld om uw auto, motor, caravan of aanhanger te stallen. Ook behoort u in de tuin geen andere dingen op te slaan, zoals bouwmaterialen, huisraad en afval. Tot slot is de tuin geen uitlaatplaats voor honden.

  Beplanting 
  Plant niet te dicht bij de erfgrens. Plant bomen, heesters en heggen niet te dicht bij de erfgrens. Anders kan deze beplanting makkelijk op de grond van de buren verder groeien. In de wet is vastgelegd dat heesters en heggen op minimaal vijftig centimeter van de erfgrens geplant moeten worden. Voor bomen is dat twee meter, gemeten vanaf het midden van de boom. Dit geldt natuurlijk niet als u in overleg met uw buren een groene afscheiding op de erfgrens plaatst.

  Overleg met de buren over de erfafscheiding
  In overleg met uw buren kunt u een afscheiding op de erfgrens plaatsen. Dit kan zowel een houten als een groene erfafscheiding zijn. Achter het huis mag een erfafscheiding niet hoger zijn dan 1.80 cm, voor het huis maximaal een meter. Zodra de afscheiding er staat, is het gemeenschappelijk bezit geworden. Dat betekent dat deze moet blijven staan als u (of de buren) verhuist. Ook al heeft u de schutting of de platen zelf betaald en neergezet.

  Plant geen diepgewortelde bomen en heesters
  Sommige bomen en heesters, zoals een eik, es, kastanje en beuk, wortelen diep. Deze kunnen kabels en leidingen in de grond makkelijk beschadigen. Het is daarom niet toegestaan om diepwortelende bomen en heesters te planten. Snoei overhangende begroeiing. De planten en bomen in uw tuin zijn voor uw eigen genoegen. Ze kunnen echter hinder bezorgen bij de buren. Bijvoorbeeld doordat takken overhangen of doordat ze het zonlicht bij de buren ontnemen. Snoei daarom regelmatig en verwijder takken die op het erf van de buren overhangen. Zorg er verder voor dat de beplanting geen zonlicht wegneemt bij uw buren. Heeft u last van overhangende takken van de beplanting van uw buren? Vraag dan aan uw buren deze te snoeien. Of haal in goed overleg met de buren de takken zelf weg.

  Bouwen 
  Vraag toestemming als u gaat bouwen
  Wilt u een schuur, schutting, dierenverblijf, vijver of iets anders bouwen in uw tuin? Of wilt u een schotel plaatsen? In sommige gevallen hebben we daar regels voor. Deze kunt u nalezen op www.samenwerking.nl

  Balkons en dakterrassen 
  Natuurlijk mag u ook uw balkon en dakterras inrichten. Maar let er wel op dat u niet te zware spullen gebruikt. Daar is het balkon of dakterras niet op gebouwd. Gebruik dus kleinere potten voor de inrichting. Bloembakken mogen vanwege de veiligheid alleen aan de binnenkant van het balkon gehangen worden.

  Partytent en speeltoestellen 
  Een partytent mag u alleen in uw achtertuin neerzetten. De partytent mag geen verlengstuk worden van uw huiskamer. Zet er dus geen televisie of radio in en houdt rekening met uw buren.
  Dit zelfde geldt voor speeltoestellen, zoals bv een trampoline, klimrek enz., die plaatst u in uw achtertuin en niet in uw voortuin.

  Onderhoud 
  Onderhoud uw tuin en erf regelmatig
  Om ervoor te zorgen dat uw tuin en erf er goed uit blijven zien, is het nodig dat u deze regelmatig en goed onderhoudt.

  Dat betekent dat u in ieder geval het volgende moet doen:

  • Het gras regelmatig maaien.
  • De heggen, hagen en bomen snoeien.
  • Dode beplanting weghalen.
  • Het onkruid verwijderen in de tuin en tussen de tegels van de oprit, het pad naar de voordeur en achterdeur en het terras.
  • Kapotte tegels vervangen.
  • Onderhoud het pad achter uw woning.
  • Samenwerking zorgt voor de bestrating van het gemeenschappelijke pad achter uw woning, tenzij deze de gemeente toebehoort. U bent zelf, samen met de andere bewoners uit uw blok, verantwoordelijk voor het overige onderhoud van het pad. Dat betekent dat u regelmatig het onkruid verwijdert tussen de tegels van het pad en in het stukje tussen het pad en uw tuin of erfafscheiding. Ook het verwijderen van overhangende takken uit uw tuin behoort hier bij.


  Onderhoud uw houten erfafscheiding
  Heeft u een houten erfafscheiding? Controleer deze dan regelmatig. Hang scheefhangende delen recht en vervang kapotte planken en onderdelen. Dit is niet alleen veilig voor u maar ook voor uw buren. Heeft u de erfafscheiding geverfd of gebeitst? Kijk dan elk jaar of een nieuwe laag nodig is. Zo heeft u er langer plezier van.

  Parkeren van uw auto
  Voor het parkeren van uw auto kunt u gebruik maken van uw oprit of de daarvoor bestemde parkeervakken. Wij accepteren het niet dat u uw auto parkeert in de voortuin. Uw voortuin dient u te gebruiken als siertuin.
  Wanneer u zich niet aan de regels houdt, dan zullen wij u hierop aanspreken. U krijgt de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn het onderhoud alsnog uit te voeren of om de spullen op te ruimen. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging. Heeft u dit na de gestelde termijn nog niet gedaan? Dan laten wij uw tuin aanpakken door onze hovenier en zijn de kosten voor uw rekening.
   

Close