Huur en betaling

Huur betalen
De huur moet altijd vooruit worden betaald. Op de eerste van de maand betaalt u dus het bedrag voor de rest van de maand. Het betalen van de huur kan op verschillende manieren.


Automatisch incasso
Automatische incasso is de makkelijkste manier van betalen. U vult bij Samenwerking een machtigingsformulier in zodat wij iedere maand de huur van uw rekening af kunnen schrijven. Het voordeel is dat u altijd op tijd betaalt zonder dat u daar veel voor hoeft te doen.
U kunt een machtiging altijd zelf weer intrekken. Als u het niet eens bent met het afgeschreven bedrag kunt u het ook terug laten boeken. U loopt dus geen risico.
De huur wordt de eerste werkdag van de maand afgeschreven. U moet er wel voor zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat. Als u de huur opzegt wordt de machtiging automatisch gestopt.


Postex
Alle huurders die niet via automatische incasso de huur betalen, krijgen via Postex een brief van ons. Is uw e-mailadres bij ons bekend, dan ontvangt u de brief over het betalen van de huur via e-mail. Beschikken wij niet over uw e-mailadres u, dan ontvangt u de brief per post. U kunt via iDEAL betalen, uw betaling verloopt via Mollie payments IBAN NL30ABNA0524590958.
Meer over postex kunt u lezen op www.samenwerking.nl/post. Of neem contact op met de afdeling Woondiensten via telefoonnummer 475 96 66.


Ideal
Als u inlogt op mijnsamenwerking.nl kunt u ook met Ideal betalen.


Aan de balie
Bij Samenwerking op kantoor kunt u aan de balie pinnen. Contant betalen kan in verband met onze veiligheid niet.


Te laat? 
Als u de huur niet op tijd betaald heeft ontvangt u een betalingsherinnering. In deze herinnering wordt aangegeven binnen welke termijn u alsnog moet betalen.


Voorkom problemen!
Het kan voorkomen dat u door omstandigheden de huur niet meer op tijd kunt betalen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze afdeling huurincasso. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing!
Hebt u een huurachterstand opgelopen dan is het vaak mogelijk een betalingsregeling af te spreken. Naast uw maandelijkse huur betaalt u dan een extra bedrag als aflossing. De samen gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Houdt u zich aan de afgesproken regeling dan ontvangt u geen aanmaningen. Houdt u zich niet aan de afspraken dan zijn wij genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen. Dit brengt voor u altijd hoge kosten met zich mee.


Geen gehoor
Als u niet reageert op aanmaningen en brieven en wij geen contact met u krijgen om te praten over de huurachterstand, dan schakelen wij een deurwaarder in. Ook dit brengt voor u hoge kosten met zich mee. In het uiterste geval wordt de kantonrechter ingeschakeld om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit betekent dat u wordt gedwongen om uw woning te verlaten. Natuurlijk willen we niet dat u in zo’n situatie terecht komt. Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met onze afdeling huurincasso als u denkt dat u de huur niet meer kunt betalen. U kunt daarmee veel problemen voorkomen.


Huurachterstand wat nu?
Neem zo snel mogelijk contact met ons op.
Als u een huurachterstand heeft is het verstandig zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. U heeft door het tekenen van uw huurcontract de afspraak gemaakt om de huur steeds op de eerste van de maand te betalen. Wanneer u dit niet nakomt is dit ook een huurachterstand.
 

Betalingsregeling/ uitstel van betaling
Uitstel van betaling, of een betalingsregeling is geen afspraak waar u recht op heeft. Dit is een service die wij bieden en is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Onze medewerkers van de afdeling Incasso kunnen voor u kijken of u hiervoor in aanmerking komt.
 

Gemaakte afspraken nakomen
Wanneer is gebleken dat er uitstel van betaling, of een betalingsregeling mogelijk is moet u de gemaakte afspraken nakomen. Wanneer u dit niet doet, zegt samenwerking de huurovereenkomst met u op en zegt Samenwerking per dezelfde datum de ontruiming aan. Dit betekent dat u binnen twee weken na aanzegging de parkeerplaats en/of garage leeg aan Samenwering dient op te leveren.
 

Huurverhoging
Samenwerking doet u eenmaal per jaar schriftelijk een huurverhogingsvoorstel. U ontvangt dit voorstel minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum. In dit voorstel staat de oude en de nieuwe huurprijs, het percentage of bedrag van de verhoging en de ingangsdatum vermeld.