Huurcontract en gegevens

Contract opzeggen
U wilt de huur opzeggen van uw parkeerplaats of garage. Dit kan op verschillende manieren (maar moet altijd schriftelijk):

Door in te loggen in uw klantportaal onder het kopje direct regelen.

  • Per mail naar wstg@samenwerking.nl.
  • Per brief naar Postbus 206, 3130 AE te Vlaardingen.


Schriftelijke bevestiging
U krijgt een schriftelijke bevestiging van de huuropzegging. Hierin staat hoe en wanneer u de parkeerplaats of garage op moet leveren.


Opzegtermijn
Bij Samenwerking kunt u de huur op elke dag van de maand opzeggen. Als de dag waarop de huur eindigt op een dag valt dat het kantoor van Samenwerking gesloten is, wordt de eerstvolgende werkdag de dag waarop de huurovereenkomst eindigt. Daarbij geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand, maar u mag natuurlijk ook eerder opzeggen.


Huur opzeggen na overlijden 
Na overlijden is de minimale opzegtermijn 14 dagen.


Eindafrekening
Als Samenwerking de parkeerplaats of garage heeft goedgekeurd en u de sleutels en/of afstandsbediening heeft ingeleverd, maken wij de eindafrekening op. Daarbij zijn er twee mogelijkheden.

U krijgt nog geld van Samenwerking:
Na een correcte oplevering van de garage of parkeerplaats is het mogelijk dat u teveel betaalde huur terugkrijgt. Als u bij het aangaan van de huurovereenkomst een borgsom heeft betaald voor de afstandsbediening, krijgt u deze terug als u deze heeft ingeleverd. Wat u nog van ons tegoed heeft storten wij op een door u opgegeven bankrekening.

Samenwerking krijgt nog geld van u:
Het kan gebeuren dat u nog niet alle verschuldigde huur aan ons betaald heeft. Of dat wij voor uw rekening werkzaamheden hebben uitgevoerd. Als de kosten die u aan ons moet betalen daardoor hoger zijn dan het tegoed dat u van ons krijgt, ontvangt u bij de eindafrekening een factuur en moet u dit aan ons betalen.


Gegevens wijzigen
Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst ontvangt u uw inloggegevens voor het klantportaal. Deze inloggegevens heeft u nodig om in het klantportaal uw persoonlijke gegevens in te kunnen zien, maar ook bijvoorbeeld uw openstaand saldo. Daarnaast kunt u hier gegevens wijzigen, contact zoeken met Samenwerking of de huur opzeggen.