Geschiedenis van Samenwerking

In 1917 realiseerde de corporatie het eerste bouwproject tussen de Gedempte Biersloot en de Cronjéstraat. Het ging om 105 woningen, vier winkels en een badhuis. De kosten bedroegen in totaal 224.000 gulden. In het begin betaalden de bewoners, afhankelijk van het type woning, 2,60 tot 4 gulden per week aan huur. 
De Bouwvereniging ‘Samenwerking’ was niet de enige corporatie in Vlaardingen. Met twee andere verenigingen kwam het tot een fusie: de Vereniging voor Volkshuisvesting ‘De Werkmans-woning’ (1915) en de R.K. Woningbouwvereniging ‘Ons Ideaal’ (1918). De fusie vond plaats in 1977. De Bouwvereniging ‘Samenwerking’ ging vanaf dat moment verder als Woningbouw-vereniging ‘Samenwerking ‘77’. Het doel bleef – en is nog steeds – het stichten en in stand houden van woningen die aan de eisen van de tijd beantwoorden en die bestemd zijn voor brede lagen van de bevolking. 

Het huidige kantoor aan de Stadhouderslaan is in gebruik sinds begin 1979. Vóór die tijd was Samenwerking gevestigd aan de Van Kinsbergenplaats (tot 1963), de Prof. Mekelstraat (tot 1969) en de Dillenburgsingel. 
Het woningbezit van Woningstichting Samenwerking Vlaardingen, zoals de naam sinds 1993 luidt, is gegroeid van 105 woningen in het begin tot ongeveer 3800 woningen en 570 parkeerplaatsen, kantoorpanden, winkels en garages.