Integriteit en Beleid

 

 • Beleidsplan

  100 jaar Vitaal is de titel van ons beleidsplan dat op woensdag 14 mei 2014 is gepresenteerd door Woningstichting Samenwerking.
 • Inkoop en aanbesteding

  Voor Samenwerking zijn duurzaamheid van inkoop en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijke aspecten.
 • Integriteitsbeleid

  Samenwerking is een corporatie, die samen met andere partijen doelen nastreeft, die veelal in het publieke domein liggen. We beheren maatschappelijk geld en dat schept bijzondere verplichtingen op het vlak van integriteit.
 • Agressieprotocol

  Het kan voorkomen dat een situatie uit de hand loopt. Omdat er in het heetst van de strijd soms dingen gebeuren die niet acceptabel zijn heeft Samenwerking een beleidsstandpunt opgesteld ten aanzien van agressie.