Integriteit en Beleid

 

  • Beleidsplan

    100 jaar Vitaal is de titel van ons beleidsplan dat op woensdag 14 mei 2014 is gepresenteerd door Woningstichting Samenwerking.
  • Inkoop en aanbesteding

    Voor Samenwerking zijn duurzaamheid van inkoop en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijke aspecten.
  • Integriteitsbeleid

    Samenwerking is een corporatie, die samen met andere partijen doelen nastreeft, die veelal in het publieke domein liggen. We beheren maatschappelijk geld en dat schept bijzondere verplichtingen op het vlak van integriteit.