Inkoop en Aanbesteding

Inkoop en aanbesteding is een belangrijk en risicovol proces in organisaties. Vooral omdat de prijs die we voor ingekochte goederen en diensten betalen maatgevend is voor wat we kunnen uitvoeren, maar zeker ook omdat de kwaliteit van het ingekochte bepalend is voor de kwaliteit van onze eigen producten en diensten en de wijze waarop wij ons eigen werk doen.

Als maatschappelijke organisatie laten wij graag zien dat wij integer handelen en bewust omgaan met gemeenschapsgeld. Het inkoopbeleid kan dan ook niet los gezien worden van het integriteitbeleid. Voor Samenwerking zijn daarnaast ook duurzaamheid van inkoop en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijke aspecten.

In de download hieronder vindt u het beleid, hiermee wil Samenwerking de professionaliteit en kwaliteit van haar inkopen en aanbestedingen borgen. Maar ook transparant maken hoe wij hier vorm aan geven en eenduidig de spelregels bepalen welke we intern hanteren bij het inkopen en aanbesteden in onze werkzaamheden.
 

Documenten