Integriteitsbeleid

We beheren maatschappelijk geld en dat schept bijzondere verplichtingen op het vlak van integriteit. Dit houdt in dat we eerlijk, open en transparant werken en naar alle relevante personen en partijen op elk moment verantwoording afleggen over wat we doen en hoe we dat doen. Dit feit heeft er toe geleid dat Samenwerking een integriteitsbeleid kent voor haar personeel. Het volledige beleid is te lezen in het document dat hieronder te downloaden is.

Documenten