Officiële stukken

Elk jaar stelt Woningstichting Samenwerking de jaarstukken van het afgelopen jaar samen voor publicatie. 
U kunt hier de jaarstukken inzien van de afgelopen jaren, voor de komende jaren, maar ook andere relevante officiële stukken.