234 toegewezen woningen

159 woningen aan reguliere woningzoekenden. 
39 woningen aan vergunninghouders (vluchtelingen) 
30 woningen aan urgent woningzoekenden
6 woningen aan herhuisvestingskandidaten

 
Aantal woningen

Samenwerking heeft in totaal 3893 woningen in haar bezit. 2734 meergezins- en 1159 eengezinswoningen.

 
Huurderstevredenheid

USP heeft voor Samenwerking de klanttevredenheid gemeten. De waardering kwam op een 7,2.

 
Huurverhoging

De huurverhoging in 2016 was inflatievolgend wat neer kwam op 0,6%.

 
Investering

In 2016 is door Samenwerking € 16,8 miljoen geinvesteerd.

 
Medewerkers

Samenwerking heeft in het verslagjaar een bezuinigingsronde gehad en heeft per 31 december 2016 nog 25,8 fte in dienst.

 
Onderhoud

In 2016 is gemiddeld € 818 per woning uitgegeven aan planmatig onderhoud zoals schilderwerk, keukens, badkamers e.d. Voor niet planmatig onderhoud is gemiddeld per woning € 149 uitgegeven.

 
Renovatie

In 221 woningen is een grootschalige renovatie uitgevoerd. Alle woningen zijn in 2016 opgeleverd.

 
Sociale huurwoningen versus vrije sector huurwoningen

5% vrije sector woningen - huurprijs boven € 711
22% middenduur - huurprijs tussen € 629 en € 711
59% betaalbare woningen - huurprijs tussen € 410 en € 629
14% goedkope woningen - huurprijs tot € 410

 

Hoogtepunten Jaarverslag 2016

In deze slider ziet u de hoogtepunten uit ons meest recente jaarverslag over 2016. Dit is een verkorte weergave in cijfers van alles wat wij het afgelopen jaar gedaan en bereikt hebben. 

Wilt u meer en uitgebreidere informatie dan kunt u hier ons Jaarverslag 2016 downloaden.