276 toegewezen woningen

158 woningen aan reguliere woningzoekenden. 
7 woningen aan vergunninghouders (vluchtelingen) 
22 woningen aan urgent woningzoekenden
6 woningen aan herhuisvestingskandidaten
80 nieuwbouwwoningen

 
Aantal woningen

Samenwerking heeft in totaal 3734 woningen in haar bezit. 2701 meergezins- en 1033 eengezinswoningen.

 
Huurderstevredenheid

USP heeft voor Samenwerking de klanttevredenheid gemeten. De waardering kwam op een 7,0.

 
Huurverhoging

De huurverhoging in 2017 was inflatievolgend wat neer kwam op 0,3%.

 
Investering

In 2017 is door Samenwerking € 9,8 miljoen geinvesteerd.

 
Leefbaarheid

In 2017 is €70 per woning uitgegeven aan leefbaarheid.

 
Medewerkers

Samenwerking heeft per 31 december 2017 24,9 fte in dienst.

 
Onderhoud

In 2017 is gemiddeld € 852 per woning uitgegeven aan planmatig onderhoud zoals schilderwerk, keukens, badkamers e.d. Voor niet planmatig onderhoud is gemiddeld per woning € 237 uitgegeven.

 
Sociale huurwoningen versus vrije sector huurwoningen

5% vrije sector woningen - huurprijs boven € 710,68
22% middenduur - huurprijs tussen € 629 en € 635,05
58% betaalbare woningen - huurprijs tussen € 414,02 en € 635,05
15% goedkope woningen - huurprijs tot € 414,02

 

Hoogtepunten Jaarverslag 2017

In deze slider ziet u de hoogtepunten uit ons meest recente jaarverslag over 2017. Dit is een verkorte weergave in cijfers van alles wat wij het afgelopen jaar gedaan en bereikt hebben. 

Wilt u meer en uitgebreidere informatie dan kunt u hier ons Jaarverslag 2017 downloaden.