258 toegewezen woningen

231 woningen aan reguliere woningzoekenden. 
5 woningen aan vergunninghouders (vluchtelingen) 
48 woningen aan urgent woningzoekenden
22 woningen aan herhuisvestingskandidaten
0 nieuwbouwwoningen

 
Aantal woningen

Samenwerking heeft in totaal 3848 woningen in haar bezit. 2782 meergezins- en 1066 eengezinswoningen.

 
Huurderstevredenheid

Inceptivize heeft voor Samenwerking de klanttevredenheid gemeten
De waardering voor woning betrekken 7,7
Voor woning verlaten 7,4
Voor reparatie 8,1

 
Huurverhoging

De huurverhoging in 2020 was inflatievolgend wat neer kwam op 2,6%.

 
Investering

In 2020 is door Samenwerking € 0,7 miljoen geïnvesteerd.

 
Leefbaarheid

In 2020 is €127 per woning uitgegeven aan leefbaarheid.

 
Medewerkers

Samenwerking heeft per 31 december 2020 28,5 fte in dienst.

 
Onderhoud

In 2020 is gemiddeld € 949 per woning uitgegeven aan planmatig onderhoud zoals schilderwerk, keukens, badkamers e.d. Voor niet planmatig onderhoud is gemiddeld per woning € 379 uitgegeven.

 
Sociale huurwoningen versus vrije sector huurwoningen

10% vrije sector woningen - huurprijs boven €737,14
23% middenduur - huurprijs tussen €663,40 en €737,14
53% betaalbare woningen - huurprijs tussen €432,51 en €663,40
14% goedkope woningen - huurprijs tot €432,51 

 

Hoogtepunten Jaarverslag

In deze slider ziet u de hoogtepunten uit ons meest recente jaarverslag. Dit is een verkorte weergave in cijfers van alles wat wij het afgelopen jaar gedaan en bereikt hebben.

Wilt u meer en uitgebreidere informatie dan kunt u hier ons jaarverslag downloaden.