• Organisatiestructuur

    Woningstichting Samenwerking heeft zijn organisatie opgesplitst in drie uitvoerende afdelingen, te weten Wonen, Vastgoed, en Bedrijfsvoering.
  • Raad van Commissarissen

    De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder van de stichting. De Raad van Commissarissen heeft zowel een toezichthoudende als een raadgevende rol ten opzichte van de directeur-bestuurder.
  • Woningbezit

    Momenteel verhuurt en beheert Woningstichting Samenwerking Vlaardingen ruim 4300 verhuureenheden in Vlaardingen. Naast woningen verspreid over heel Vlaardingen verhuren wij overdekte parkeerplaatsen en individuele garageboxen.