Organisatiestructuur

Woningstichting Samenwerking heeft zijn organisatie opgesplitst in twee uitvoerende afdelingen, te weten Woondiensten, en Bedrijfsvoering. De managers van deze twee afdelingen vormen samen met de directeur-bestuurder het managementteam. De directie wordt bijgestaan door het Office Management.