Organisatiestructuur

Woningstichting Samenwerking heeft zijn organisatie opgesplitst in drie uitvoerende afdelingen, te weten Wonen, Vastgoed, en Bedrijfsvoering. De managers van deze drie afdelingen vormen samen met de directeur-bestuurder het managementteam. De directie wordt bijgestaan door de Management Assistent.