Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder van de stichting. De Raad van Commissarissen heeft zowel een toezichthoudende als een raadgevende rol ten opzichte van de directeur-bestuurder. 
Ieder jaar wordt het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen besproken. In de besloten vergadering buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder beoordeelt de Raad van Commissarissen zijn eigen functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. De Raad van Commissarissen vraagt vooraf het oordeel van de directeur-bestuurder en betrekt zijn mening in de bespreking. De Raad is van mening dat alle vereiste disciplines binnen de Raad vertegenwoordigd zijn. 
 

De heer N.P. Smiet
Nevenfuncties:

 • Lid Stichting De Nieuwe Haven Vlaardingen

 

De heer J. Nijhof
Nevenfuncties:

 • Lid RvT Nationaal Monument Kamp Vught
 • Voorzitter Stichting middelbaar onderwijs kansarme kinderen
 • Bestuurder stichting Vughtse Aankoopregeling
 • Voorzitter Raad van Advies bij het oertijdmuseum
 • Voorzitter investment comité regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden.
 • Voorzitter van het bestuur van de ORV

 

De heer E.A. van der Veer
Nevenfuncties:

 • Lid RvT Catharina Stichting
 • Lid RvT stichting ActiVite 
 • Lid RvC Kikx Holding


Mevrouw M.E. Kreber
 

De leden zijn benoemd voor een periode van 4 jaar. Werving en selectie bij vacatures heef tot nu toe plaats gevonden via een extern gespecialiseerd bureau. Herbenoeming is één maal mogelijk volgens vigerende wetgeving. 
Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen worden de onderstaande disciplines van belang geacht: 

 • Openbaar bestuur/ volkshuisvesting/ ruimtelijke ordening 
 • Financieel- economisch 
 • Juridisch 
 • Governance 
 • Projectontwikkeling 
 • Betrokkenheid bij de lokale gemeenschap; minimaal één lid moet woonachtig zijn in het werkgebied van Samenwerking. 


Algemeen kwaliteitsprofiel 
De leden beschikken over de volgende nader geformuleerde kwaliteiten: 

 • Het hebben van een helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken ( denkniveau minimaal HBO-niveau). 
 • Besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid. 
 • Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur-bestuurder voor diverse ( deel)terreinen van beleid. 
 • Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen. 
 • Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen. 
 • Het kunnen werken in teamverband. 
 • Algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting in het bijzonder. 
 • Affiniteit met de visie van de corporatie. 
 • Eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid en communicatievaardigheid. 
   

Documenten

TitelGewijzigdGrootte
RvC Jaarverslag 2014 10-5-2017607,67 Kb
RvC Jaarverslag 201510-5-20173,57 Mb
Reglement Auditcommissie 22-5-2017372,03 Kb
Reglement RvC5-3-2020776,89 Kb
Reglement Remuneratiecommissie 22-5-2017120,82 Kb
Toezichtkader RvC20-3-2018540,09 Kb
Rooster van Aftreden 20211-3-202162,70 Kb
RvC Jaarverslag 201620-3-2018598,27 Kb
Toezichtvisie RvC8-6-2020197,23 Kb