Vacatures en Stages

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen verhuurt en beheert ruim 4.400 verhuureenheden in Vlaardingen en richt zich op huishoudens, die moeilijk in hun eigen woonruimte kunnen voorzien. Met het oog op de toekomst investeert Samenwerking veel in het bieden van goede huisvesting voor verschillende doelgroepen in Vlaardingen. De wensen van de huurder staan centraal en eigenschappen als betrouwbaarheid, vooruitziend en anticiperen op verwachte ontwikkelingen zijn voor Samenwerking leidend.

De organisatie heeft 29 medewerkers en is opgesplitst in twee uitvoerende afdelingen, te weten Woondiensten en Bedrijfsvoering. De managers van deze afdelingen vormen, samen met de directeur-bestuurder, het managementteam. Het managementteam wordt bijgestaan door het office management en de bestuurssecretaris.

De huidige bestuurder zal dit jaar gebruik maken van zijn vroegpensioen. Om de ingezette koers verder inhoud te geven, zijn wij op zoek naar een eigentijdse:


Directeur-bestuurder
volkshuisvester, resultaatgerichte leider

Succesvol zijn, in de functie directeur-bestuurder bij Samenwerking, vraagt om een zelfbewuste persoon, die bezieling oproept en die in- en extern betrokkenen weet te mobiliseren om in goede samenwerking de verantwoordelijkheid te nemen voor de volkshuisvestelijke opgave binnen Vlaardingen. Onze nieuwe directeur-bestuurder is modern en heeft een duidelijke visie op de ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting en de rol van de woningcorporatie in de veranderende maatschappelijke context. Gezien de omvang van de organisatie zoeken wij naar een vrouw  of man, die zelf ook graag de handen uit de mouwen steekt.

De vernieuwer die we zoeken, denkt in kansen en mogelijkheden; zoekt voor en met onze huidige en toekomstige huurders naar manieren om meerwaarde te creëren; durft keuzes te maken, committeert zich daaraan en handelt ernaar; kan succesvol en duurzaam ondernemen en weet de medewerkers te leiden in zelfvertrouwen, kwaliteitsdenken en verbinding.

De bestuurder draagt zorg voor de (financiële) continuïteit van de organisatie; houdt de organisatieontwikkeling in balans met de beschikbare middelen en houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de organisatie en is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving.

Voor het verder ontwikkelen en professionaliseren van de interne organisatie is, naast een flinke dosis daadkracht, leidinggevende ervaring vereist binnen een steeds veranderende organisatie, evenals brede kennis van, onder meer Wonen, ICT, Financiën en Beheer- en Ontwikkeling van woningen. Trendsettend en adequaat handelen bij veranderingen binnen de sector is een eigenschap die past bij de ontwikkelende volkshuisvester die wij zoeken. Extern vertegenwoordigt de bestuurder, op alle relevante niveaus, de organisatie; weet hoe wonen in de regio ‘werkt’; is verantwoordelijk voor een goede profilering van de organisatie en is open en toegankelijk. De directeur-bestuurder realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met de Gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, collega corporaties, ketenpartners en in het bijzonder de huurders.

Deze uitdagende positie vraagt om een tactisch- en strategisch vernieuwer, die denkt in- en handelt naar resultaten, zonder daarbij de maatschappelijke doelstelling uit het oog te verliezen.

De werving en selectie is in samenwerking met CBK werving & selectie. Van kandidaten die zich volledig herkennen en zich committeren aan de, binnen de sector geldende normen, ontvangen wij graag het Curriculum Vitae voorzien van motivatie, voor vrijdag 23 maart, via www.cbk.org, ter attentie van Ed Knoppert. Daar kunt u ook terecht voor uitgebreide informatie over de functie, de van kracht zijnde wet- en regelgeving evenals de selectieprocedure en het functieprofiel.

Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Verificatie, na schriftelijke toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, maakt, evenals assessment, deel uit van de selectieprocedure.