Visitatie

Een visitatie houdt in dat stakeholders en belanghebbenden aangeven wat zij van het beleid van Samenwerking vinden en wat hun verwachtingen hiervan zijn.  

Het is vervolgens aan Samenwerking om te kijken in hoeverre eventuele aanbevelingen worden overgenomen. 

Dit visitatierapport is samengesteld naar aanleiding van de resultaten uit 2020.