Vereninging van Eigenaren

Veel gevraagd over Vereninging van Eigenaren

Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Wanneer er koopwoningen en huurwoningen onder 1 dak bestaan dan moet er een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. Een VvE is een vereniging waar kopers automatisch lid van worden. Woningstichting Samenwerking is lid namens de huurder. De VvE komt jaarlijks bij elkaar tijdens de algemene leden vergadering (ALV). Namens de huurders neemt Woningstichting Samenwerking deze taak op zich

Waar is een Vereniging van Eigenaren (VvE) verantwoordelijk voor?

Algemeen

De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van het gebouw.

Wie vertegenwoordigt de huurders in een woongebouw met een Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

De huurders worden vertegenwoordigd door Woningstichting Samenwerking. Voor huurders in een VvE is de dienstverlening hetzelfde als voor huurders die in een pand wonen met alleen maar huurwoningen.

Waar meld ik een reparatie aan een gezamenlijke ruimte in mijn woongebouw?

Algemeen

U kunt uw reparatieverzoek melden bij Woningstichting Samenwerking. Onze medewerkers Reparatieverzoeken geven uw melding direct door aan de VvE om dit te verhelpen.

Wat staat er in een huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Hierin staan de woonafspraken, die voor alle bewoners van het complex gelden. Denk hierbij aan afspraken over geluidsoverlast, huisdieren en afval.

Ik wil graag contact met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren in mijn woongebouw. Waar vind ik de contactgegevens?

Algemeen

U kunt met ons contact opnemen. Wij zitten als eigenaar van het gebouw in het bestuur. Contactgegevens van andere bestuursleden mogen vanwege privacy niet worden gedeeld.