Word lid van de Samenwerking Huurdersraad

Iedereen denkt mee
Wilt u betrokken zijn bij Samenwerking en van betekenis zijn voor álle huurders? Word dan lid van de Samenwerking Huurdersraad!

Wat doet de Huurdersraad?

 • Opkomen voor belangen van huurders
 • Overleggen met Samenwerking en de gemeente
 • Adviseren en meebeslissen
 • Controleren of afspraken worden nagekomen

Voor wie?

Iedereen die een woning bij Samenwerking huurt kan zich aansluiten bij de Huurdersraad. Samenwerking is verplicht om zich bij belangrijke beslissingen door de Huurdersraad te laten adviseren.

Bestuur Huurdersraad

De huidige Huurdersraad bestaat uit de volgende bestuursleden:

 • Anouschka Somai - Voorzitter
 • Jan Holtslag - Bestuurslid/ Penningmeester
 • Cor van der Hoek - Secretaris
 • Jessica Veldhuis - Penningmeester
 • Jan Kanters - Bestuurslid
 • Gilles Pappers - Bestuurslid
 • Carla Autar - Bestuurslid

Contact bij vragen en/of aanmelden Huurdersraad: st.huurdersraadsamenwerking@samenwerking.nl

Veel gevraagd over Huurdersraad

Hoe zorgen jullie ervoor dat ik als huurder betrokken word bij jullie beleid?

Algemeen

De Huurdersraad van Samenwerking bestaat uit huurders die namens andere huurders meepraten over het beleid. Vier keer per jaar bespreken ze zaken als servicekostenbeleid, woonruimteverdeling en wijzigingen in wet- en regelgeving.

Op welke manier kan ik meepraten en meedenken met jullie activiteiten?

Algemeen

U bent welkom om aan te sluiten bij de Huurdersraad. Praat u liever mee over uw eigen woning of woonomgeving? Dan kunt u ook met een aantal buren bij ons langs komen om uw ideeën te bespreken. Vinden we leuk!

Wat is een Huurdersraad?

Algemeen

Huurdersorganisaties bestaan uit huurders die gezamenlijke, en in enkele gevallen ook individuele, belangen van de huurders van Samenwerking behartigen.

Wat doet de Huurdersraad?

Algemeen

Huurdersorganisaties hebben informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht. Dit is geregeld in de "Wet op het Overleg huurders verhuurders".

Informatierecht
De Huurdersraad heeft het recht om informatie van de verhuurder te ontvangen over: - plannen voor het slopen van woningen; - het onderhoud van woningen; - de huurprijzen.

Overlegrecht
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben een overlegrecht. Dit betekent dat zij in bepaalde situaties de verhuurder kunnen vragen met hen te overleggen. Dit overleg kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 • Jaarlijks: de verhuurder moet minimaal 1 keer per jaar overleggen met zijn huurdersraaden bewonerscommissie.
 • Op verzoek: de Huurdersraad of bewonerscommissie kan de verhuurder vragen met hen te overleggen. Dit overleg gaat over de informatie die de verhuurder heeft gegeven op grond van het informatierecht.
 • Bij beleidswijzigingen: de verhuurder moet met de betrokken Huurdersraad en bewonerscommissie overleggen als hij het beleid of het beheer wil veranderen.

Adviesrecht
De huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben het adviesrecht. Dit betekent dat zij de verhuurder een schriftelijk advies mogen geven over zijn voorgenomen beleid. Het advies moet als volgt verlopen:

 • De verhuurder geeft zijn huurders schriftelijke informatie over zijn beleid.
 • De verhuurder overlegt hierover met de huurdersraadof de bewonerscommissie.
 • De huurdersraadof bewonerscommissie krijgt ten minste 6 weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen.
 • De verhuurder voert zijn plannen niet uit voordat de huurdersraadof bewonerscommissie dit advies heeft kunnen uitbrengen.

Wil de verhuurder afwijken van het advies? Dan moet hij dit binnen 2 weken schriftelijk melden aan de Huurdersraad of bewonerscommissie. Hij geeft daarbij aan waarom hij het advies geheel of gedeeltelijk niet opvolgt.

Agenderingsrecht
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben agenderingsrecht. Dit is het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten.

Voor welke zaken kan ik als huurder bij de Huurdersraad terecht?

Algemeen

Huurders kunnen voor vragen en advies terecht bij de huurdersorganisaties. Zij komen op voor de belangen van de individuele huurder.

Hoe vaak overlegt de Huurdersraad met bewoners?

Algemeen

Bij Samenwerking is er 1 keer per jaar een overleg voor alle huurders. Dit noemen wij de jaarvergadering. U bent als huurder van harte welkom. De leden van de huurdersraad vergaderen periodiek over diverse onderwerpen. Vier keer per jaar spreken zij met de bestuurder.

Hoe vaak overlegt een Huurdersraad met jullie?

Algemeen

De overleggen tussen de huurdersorganisaties en Samenwerking vinden minimaal 4 keer per jaar plaats. Waar nodig komen hier op thema nog overleggen bij.