Servicekosten

Soms betaalt u servicekosten bij uw huur aan ons. Hoeveel servicekosten u betaalt staat in uw huurovereenkomst en in uw jaarlijkse huurspecificatie. Wij sturen u ieder jaar afrekening van de  servicekosten. We verrekenen de werkelijke kosten met het voorschot dat u heeft betaald. Soms krijgt u geld terug, soms moet u bijbetalen. Als u geld terug krijgt op de afrekening en wij krijgen nog geld van u (bijvoorbeeld vanwege een huurachterstand), dan verrekenen we dat met elkaar.

Veel gevraagd over Servicekosten

Wat zijn servicekosten?

Algemeen

Dit zijn kosten voor voorzieningen waar een huurder in het woongebouw gebruik van maakt. Bijvoorbeeld: de schoonmaak en het elektriciteitsverbruik van de algemene ruimten. Er zijn vaste servicekosten en variabele servicekosten.

Wat zijn variabele servicekosten?

Algemeen

Variabele servicekosten zijn: schoonhouden, glaswassen, gemeenschappelijk stroom, containerwisselingen, stookkosten, warm water en Cai. U betaalt hiervoor maandelijks een voorschot.

Wat zijn vaste servicekosten?

Algemeen

Vaste servicekosten zijn: glasverzekering, ontstoppingsfonds en service abonnement. U betaalt hiervoor maandelijks een vast bedrag.

Hoe worden servicekosten afgerekend?

Algemeen

Variabele servicekosten worden per kalenderjaar afgerekend. Als het jaar afgelopen is verrekenen we het voorschot met de werkelijke kosten. U ontvangt de afrekening voor 1 juli. Vaste servicekosten worden niet afgerekend. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand.

Voor welke servicekosten betaal ik?

Algemeen

Op de brief van de jaarlijkse huurverhoging en in Mijn Samenwerking staat waarvoor u betaalt en hoeveel.

Ik krijg geld terug. Wanneer wordt dit uitbetaald?

Algemeen

U ontvangt binnen 30 dagen het bedrag op uw rekening. Als er een betalingsachterstand is wordt deze verrekend.

Ik moet bijbetalen. Wordt het bedrag automatisch afgeschreven?

Algemeen

Nee, u moet het bedrag zelf overmaken.

Ik moet bijbetalen. Kan ik een betalingsregeling afspreken?

Algemeen

Het is mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Ik heb een vraag over de afrekening. Wat moet ik doen?

Algemeen

U kunt telefonische of per mail contact met ons opnemen. Meer hierover leest u in de brief van de afrekening.

Ik wil bezwaar maken tegen de afrekening. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als u bezwaar heeft tegen de afrekening, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Dit kan per brief of e-mail. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u bewaar maken bij de Huurcommissie.

Krijg ik nog een afrekening als ik ben verhuisd?

Algemeen

Ja, u krijgt tegelijk met de andere huurders de afrekening

Krijg ik ook huurtoeslag op de servicekosten?

Algemeen

Ja, de Belastingdienst gebruikt 4 rubrieken:
1. Servicekosten: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
2. Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
3. Huismeesterkosten
4. Kosten voor dienst- en recreatieruimten

Per rubriek servicekosten telt een maximaal bedrag mee voor de rekenhuur, ook als u een hoger bedrag betaalt. Kijk op Mijn Toeslagen (Belastingdienst) voor meer informatie.

Ik heb huurtoeslag en de servicekosten zijn verhoogd. Moet ik dit aan de Belastingdienst doorgeven?

Algemeen

Dat hoeft niet. Samenwerking geeft één keer per jaar de nieuwe huurprijzen aan de Belastingdienst door. Dit gebeurt altijd per 1 juli.
Wijzigen de servicekosten in de loop van het jaar, dan raden wij u aan dit zelf aan de Belastingdienst door te geven. Doet u dit niet, dan wordt een eventuele aanpassing van uw huurtoeslag met terugwerkende kracht aangepast.