Woning opleveren na huuropzegging

Veel gevraagd over Woning opleveren na huuropzegging

Ik heb mij huur opgezegd. Komen jullie mijn woning controleren?

Algemeen

Ja, er wordt een afspraak met u ingepland voor een voor- en eindcontrole in de woning.

Wat houdt een voorcontrole in?

Algemeen

Tijdens de voorcontrole worden de technische onderdelen van de woning bekeken door een opzichter. Er wordt besproken welke werkzaamheden er gedaan moeten worden om de woning op de juiste manier achter te laten. Ook worden er foto's gemaakt. Voor de advertentie van de woning gebruiken we foto's van de buitenzijde van de woning. De afspraken worden vastgelegd in een voorcontrole rapport en na ondertekening ontvangt u hiervan per e-mail een kopie.

Hoe lang duurt een voorinspectie?

Algemeen

Gemiddeld één uur. Dit is afhankelijk van de grootte van de woning, de technische staat en hoeveel vragen er zijn.

Ik ben het niet eens met wat er besproken is tijdens de voorinspectie. Waar kan ik dit melden?

Algemeen

Hiervoor kunt u contact opnemen met opzichter met wie u de afspraak voor de voorcontrole heeft gehad. Deze kan u uitleggen waarom de woning op de besproken manier moet worden achtergelaten.

Ik heb een afspraak voor een voorinspectie en ik wil de afspraak graag verzetten. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Hiervoor kunt u contact opnemen via 010 475 96 66. Of, indien op tijd doorgegeven (2 werkdagen voorafgaand) ook per e-mail wstg@samenwerking.nl.

Moet ik als huurder zelf aanwezig zijn bij de voorinspectie?

Algemeen

Bij voorkeur wel. Maar kan dit niet, dan mag u iemand machtigen om namens u bij de controle aanwezig te zijn.

Ik heb mijn huur opgezegd. Hoe moet ik de woning achterlaten?

Algemeen

Na het opzeggen van de huur wordt een voorcontrole met u ingepland. Tijdens deze inspectie wordt aangegeven hoe de woning moet worden achtergelaten. Algemene informatie hierover kunt u vinden via onze website.

Ik kan de woning niet opleveren volgens de regels die jullie hebben aangegeven. Wat nu?

Algemeen

Is de voorcontrole al geweest? Neem hierover contact op met de opzichter met wie de voorcontrole is geweest. Als Samenwerking werkzaamheden voor u moet uitvoeren, dan kan dat in veel gevallen. Wel zijn hier kosten aan verbonden die u terug kunt vinden in het voorcontrolerapport. Is de voorcontrole nog niet geweest? Bespreek dit dan tijdens de afspraak voor de voorcontrole met de opzichter.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe moet ik de tuin achterlaten?

Algemeen

De tuin moet netjes zijn. U moet onkruid verwijderen, gras maaien als het lang is, hoge bomen verwijderen en beplanting snoeien.

Ik heb de woning niet volgens de regels achtergelaten en nu heb ik een rekening ontvangen van jullie. Ik ben het hier niet mee eens. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen de ontvangen eindafrekening.

Ik heb aanpassingen in de woning gedaan. Mag dit in de woning blijven zitten?

Algemeen

Tijdens de voorcontrole worden deze aanpassingen beoordeeld. Dan kan worden aangegeven of deze wel of niet mogen blijven zitten. Dit wordt ook opgenomen in het vooropnamerapport. Algemene informatie hierover kunt u vinden via onze website.