Prestatieafspraken

Ieder jaar overleggen wij over prestatieafspraken. Dit doen wij samen met Waterweg Wonen, Gemeente Vlaardingen en de huurdersorganisaties. In de prestatieafspraken staan wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar. Bijvoorbeeld over nieuwbouw van sociale huurwoningen. Wij komen 1 keer in het jaar bij elkaar om te praten over de prestatieafspraken. De regels voor het overleg staan in de Woningwet