Sociaal Convenant

Veel gevraagd over Sociaal Convenant

Is er een sociaal convenant?

Algemeen

Ja, samen met Waterweg Wonen is er een sociaal convenant afgesproken. Hierin staan de rechten en plichten van huurders en verhuurders bij renovatie en sloop.