Rechten en plichten bij huur van uw woning

U heeft met ons een huurovereenkomst voor woonruimte. Bij die huurovereenkomst horen de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan afspraken over het gebruik van uw woning. In dit document geven wij u extra informatie over uw rechten en plichten als huurder van uw woning. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.